İnfaz ve Koruma Baş Memuru Maaşı

tarafından
189
İnfaz ve Koruma Baş Memuru Maaşı
1. derece Kadro Derecesi 1/4 – Değişik Cezaevleri İnfaz ve Koruma Başmemuru
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,900 71.06 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 110 1,232.47 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -124.27 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -36.41 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -174.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -314.43 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -104.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,797.24 ₺
Kesintiler Toplamı -753.80 ₺
Net Ücret 4,043.44 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,843.19 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,843.19 ₺