İnfaz ve Koruma Memuru Maaşı

tarafından
224
İnfaz ve Koruma Memuru Maaşı
İnfaz ve koruma memuru, ıslah konutları ve cezaevlerinde bulunanların barınma, yeme içme ve yaşamlarını sürdürme lüzumlarına destekçi olan personeldir. Bununla birlikte infaz ve koruma memuru, tutukluların cemiyete yine kazandırılmasına takviye eder.

İnfaz ve koruma memuru, cezaevi ve ıslahevlerinde bulunan şahısların kumpas ve disiplininden mesuldür. Tutuklu ve kararlıların teftişi ve cezaevinin kumpasını infaz ve koruma memuru sağlar. Tutuklu ve kararlıların arasındaki ihtilafların çözümü, beşeri koşullar altında yaşamasını sağlama gibi esas vazifeleri vardır. İnfaz ve koruma memuru, cezaevindeki tutuklu ve kararlılarla cezaevi yönetimi arasında bir köprü görevindedir.

İnfaz ve Koruma Memurunun Görevleri Nedir?

Cezaevi organizasyonunun işlevselliğini sağlayan infaz ve koruma memuru, cezaevinde kumpasın sağlanmasından mesuldür. Bunun yanında infaz ve koruma memuru, tutukluların beşeri koşullar altında kumpaslı bir yaşam sürmelerini sağlayarak ıslah olma süreçlerine katkıda bulunur.

  • Tutuklular ile alakalı kayıt yakalamak,
  • Tutuklulara arama yaparak bulundurdukları eşyaları emniyet altında yakalamak,
  • Tutukluların koğuşlarına erişmesini sağlamak ve kapılarını kilitlemek,
  • Koğuşları belli aralıklarla hakimiyet etmek,
  • Tutukluların cezaevinden kaçma teşebbüslerini yasaklamak,
  • Tutukluların yemek, paklik gibi gereksinimlerini temin etmek,
  • Tutukluların sayımını yapmak,
  • Tutuklular arasında çıkan ihtilafları çözmek,
  • Yönetimsel memur bulunmadığında sevk ve yönetten mesul olmak,
  • Belli aralıklarla arama yaparak içeri girmesi yasak olan maddelerin önüne geçmek.

Kimler İnfaz ve Koruma Memuru Olabilir?

İnfaz ve koruma memuru olmak istiyorsanız, özel olarak rastgele bir kısımdan mezun olmanıza gerek yoktur. Lise veya dengi bir mektepten mezun olmanız yeterlidir. KPSS’den en az 70 puan alan herkes, bu kadroya müracaat yapabilmektedir. Bunun haricinde müesseseler arası geçişle de infaz ve koruma memuru olabilirsiniz.

İnfaz ve Koruma Memuru Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

İnfaz ve koruma memuru olmak için zorunlu müracaat koşullarını taşıyorsanız şayet, Ceza İnfaz Müesseseleri ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi’nde sizi işe hazırlayacak bir eğitime dahil olursunuz. İnfaz ve koruma memurluğu eğitimindeki derslerden kimileri şunlardır;: Genel Hukuk, Ceza İnfaz Müesseselerinde İnsan Hakları, Kamu Personeli Mevzuatı, Ceza İnfaz Müesseseyi Güvenliği, Mesleksel Müdahale Teknik ve Stratejileri, Ceza İnfaz Müesseseyi Yönetimi, İnfaz Hukuku, Ceza İnfaz Müesseselerinde Psikososyal Yaklaşımlar.

1. derece Kadro Derecesi 1/4 – Öbür Cezaevleri İnfaz ve Koruma Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 110 1,232.47 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -123.14 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -36.35 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -174.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -314.43 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -104.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,789.76 ₺
Kesintiler Toplamı -752.61 ₺
Net Ücret 4,037.15 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,835.71 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,835.71 ₺