İşletme Müdürü Maaşı

tarafından
166
İşletme Müdürü Maaşı
Şirket müdürü, misyon aldığı şirketin günlük işlemlerinin kumpaslı ve meselesiz bir biçimde yürütülmesinden sorumludur.

İşletme Müdürü Görev Tarifi Neleri İçerir?

Şirket müdürünün misyon tarifi, şirketin faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. İş profesyonelinin genel mesullükleri şunlardır;

 • Şirket gayeleriyle geçimli iş tasarı ve taktiklerini geliştirmek,
 • Şirket faaliyetlerinin meselesiz ve devamlı biçimde yürütülmesini sağlamak,
 • Mali tablolar, satış ve faaliyet raporları ile öbür performans bilgilerini gözden geçirmek,
 • Bütçe ve senelik şirket maliyetlerini iyileştirmek için aksiyonlar almak,
 • Reklam kampanyaları ve satış promosyonları gibi, şirketin mahsul veya hizmetlerine müteveccih pazarlama taktikleri geliştirmek,
 • Pazarlama, satış, insan kaynakları ve öbür alakalı işlemleri desteklemek,
 • Personelin işe alım süreçlerini idaremek ve teftişini sağlamak,
 • Personelin eğitim ve misyon dağılımını tasarlamak,
 • Şirket amaçlarını tertip etmek ve ilerletmek için üst idare ile koordinasyon sağlamak,
 • Tedarikçi, alıcı veya öbür hizmetlerle alakalı kontratları idaremek,
 • Şirketin vaziyeti hakkında üst idareye yarıyılsal ve senelik raporlar hazırlamak ve sunmak,
 • Yönetici, personel, tedarikçi ve alıcılar ile güven odaklı ve uzun vadeli ilişkiler kurmak,
 • Şirketin faaliyet gösterdiği alan kapsamında, alakalı yasa ve idaremeliklere uygunluğunu sorgulamak,
 • Şirketin paklik, güvenlik, bakım ve teknik lüzumlarının uygun biçimde karşılanmasını sağlamak.

Nasıl İşletme Müdürü Olunur?

Şirket müdürü olmak için İktisadi ve Yönetimsel Bilimler ile Mühendislik fakültelerinin alakalı kısımlarından lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İşletme Müdürünün Özellikleri Nelerdir?

 • İş takibi ve organizasyon mahareti sergilemek,
 • Yönetim ve liderlik niteliğine sahip olmak,
 • Yazılı ve laflı bağlantı kanallarını aktif bir biçimde kullanabilmek,
 • Problem çözme ve inisiyatif alabilme mahareti göstermek,
 • Analitik düşünme becerisine sahip olmak.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu – KİT Dışında Şirket Müdürü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,300 48.62 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -115.02 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -43.47 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -188.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -339.64 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -113.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,727.16 ₺
Kesintiler Toplamı -799.82 ₺
Net Ücret 4,927.34 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,781.53 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,781.53 ₺