İstatistik Mezunları Ne İş Yapar? Kamu ve Özel Sektörde Nerelerde Çalışır?

tarafından
54
İstatistik Mezunları Ne İş Yapar? Kamu ve Özel Sektörde Nerelerde Çalışır?

Endüstriyel ve teknolojik büyümelerin tesiriyle beraber ehemmiyeti çoğalan kısımların başında istatistik kısmı gelmektedir. Netice odaklı rastgele bir bilgi için kullanılan girdilerle elde edilen çıktıların sıhhatli bir biçimde değerlendirilmesine imkân sağlayan istatistik bilimi, bir çok alanda ve sektörde kullanılmaya başlamıştır. Bu vaziyet istatistik mezunlarının çalışma alanlarını çoğaldırmış ve kısma ilgi duyanların sayısının da çoğalmasını sağlamıştır. Peki, bu alanlar nelerdir? İstatistik mezunları ne iş yapmaktadır? Mezunlar kamu ve özel sektörde nerelerde çalışmaktadır?

İstatistik Nedir?

İstatistik kısmı hakkında bilgi vermeden evvel istatistik kavramını söylemek gerekir. İstatistik; muhakkak bir alanda veya mevzu da bilgileri toplama, ayrıştırma, analiz etme ve bu bilgileri tasnif ederek açıklamaya yarayan bilimdir. İstatistik, rakamsal bilgilerdeki aslı ortaya çıkaran, meçhullüklerle uğraşan, örnekleme yapan, ilişkileri analiz etmeye yarayan, öngörü yapan ve bilinmeyen civarda karar almaya yarayan bilgi üretme sistemidir.

Hacettepe Üniversitesi fotoğrafı sitesinde yapılan tasvire göre; İstatistik, kendi varlıkları dışında hiçbir anlam taşımayan saf reellerden karar verme sürecinde kullanılabilecek derecede geçerli, güvenilir, doğru, alakalı, tasarruflu, neticeye götürücü eşi kalite taşıyan nitelikli bilgi edinme sürecinde kullanılan her türlü teknik ve bu tekniklerin anlamlı sırada uygulanmasına yardımcı olan metodolojidir. İstatistik gerek iktisat biliminin gerekse de matematik biliminin alt dalıdır.

İstatistik Kısmı ve Dersleri Nelerdir?

İstatistik kısmı; matematiksel teori ve usullerin kullanıldığı Yöneylem Araştırması, Tehlike Tahlilleri, Aktüerya Bilimleri, Nitelik Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve istatistik Bilgi Sistemleri gibi teknik alanlardaki bilgiler ile sosyal ve yönetimsel bilimlere ait esas bilgilerin talebelere aktarıldığı kısımdır. İstatistik kısmına ait anabilim dalları; Uygulamalı İstatistik, İstatistik Kuramı, Yöneylem Araştırması, Tehlike İncelemeyi, İhtimal Kuramı ve İhtimal Süreçleri ve İstatistiksel Bilgi Sistemleridir. İstatistik kısmına ait başlıca dersler şunlardır:

 • İhtimal ve İstatistik
 • Bilgisayar Programlama
 • Matematik
 • Lineer Cebir
 • İstatistik Kuramı
 • İstatistik Laboratuvarı
 • Doğrusal Programlama
 • Örnekleme
 • Zaman Serileri İncelemeyi
 • Rakamsal Analiz
 • Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar ve Netice Çıkarım
 • Ölçü ve İhtimal Kuramı
 • Bilgi İncelemeyi

İstatistik Kısmı Mezunları Ne İş Yapar?

İstatistik mezunları bir çok alanda çalışabilecek vaziyette olmalarına rağmen; ülkemizde hak ettikleri çalışma ihtimalini yeterince tutamamış kısım mezunlarının başında gelmektedir. Kamu müessese ve kuruluşların büyük kısmında istatistik bilgileri yakalanmasına karşın; bu işin yaptırıldığı şahıslar genel olarak programcı kadrosunda bulunan şahıslardır. Türkiye İstatistik Müesseseyi TÜİK uzmanlarının bile çoğunun başka kısım mezunlarından alınması, kısım mezunlarının istihdam edilmeleri mevzusundaki noksanlığı ortaya koymaktadır.

İstatistik kısmı mezunlarına yer verilen başlıca kamu müessese ve kuruluşları; Kazanç Yöneti Başkanlığı GİB, Sosyal Güvenlik Müesseseyi SGK, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Müesseseyi TÜİK, Türkiye İş Müesseseyi Genel Müdürlüğü İŞKUR, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Müesseseyi TÜBİTAK, Türkiye Elektrik Yapım-Mesajım A.Ş. TEAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEDAŞ, Radyo ve Televizyon Üst Heyeti RTÜK  ve Türk Standartlar Enstitüsü Türk Standartları Enstitüsü sayılabilir. Bu müessese ve kuruluşlarda değişik kadro ve pozisyonlarda istatistik mezunları istihdam edilmektedir. Belediyelere de istatistik mezunları çalışabilmektedir. Özellikle belediyelerin su ve doğalgaz yönetlerinde mezunlara yer verilmektedir.

İstatistik mezunları özel sektörde ise değişik kadro ve pozisyonlarda çalışabilmektedir. Bankacılık, finans, borsa, aktüerya ve sigortacılık sektörleri en fazla iş olanağı buldukları sektörlerdir. Bilgisayar programcılığı, bilgi madenciliği, lojistik, değişik sektörlerde hizmet veren şirketlerde, bilişim sektöründe ve sosyal medya alanında da istihdam edilmektedir. Bir politik parti veya anket işletmesinde de istatistik mezunlarına yer verilmektedir. Bilgi depolaması ve bu bilgilerin açıklanmasına gereksinim dinlenen her sektörde çalışabilecek vaziyette olan istatistik mezunları, bu sektörlerin ancak emin bir kısmında iş bulabilmektedir. Kısmı seçim etmeyi düşünen dostlarımızın bu gidişatı da göz önünde bulundurmaları nasihat ederek yazımızı sonlandıralım.