İstatistikçi Maaşı

tarafından
270
İstatistikçi Maaşı
İstatistik uzmanı, şirketin yarıyılsal performans bilgilerini inceleme eden ve bu tahliller üzerinden rapor ve sunum hazırlayan, prim kazanımları tespitinde hesaplamalar yapan bireydir. İstatistik uzmanı, firmanın yarıyılsal performansını en iyi şekilde takip eden ve bilgileri tertip eden şahıslara verilen mesleksel bir unvandır. Firmanın yarıyılsal olarak performans bilgilerinin incelemesini yapan şahıslara istatistik uzmanı denir. Bu tahliller neticeyi firmanın hangi alanlarda daha galibiyetli olduğunu hangi alanlarda ise noksan kaldığını tespit ederler. Bu inceleme neticelerini de rapor halinde sunum olarak hazırlayıp üst idareye sunarlar.

İstatistik Uzmanının Görevleri Nedir?

İstatistik uzmanının en esas misyonu firmanın performans bilgilerini inceleme etmektir. Bunun yanı gizeme istatistik uzmanlarının değişik misyonları ise şunlardan oluşur:

  • Firmada yarıyılsal günlük, haftalık, aylık raporlar hazırlamak ve bunlar üzerinde çıkarımlarda bulunmak,
  • Bu raporları üst idareyicilerle paylaşmak,
  • İşletme içerisindeki satış takımını desteklemek,
  • İşletmedeki tüm departmanlar için raporlama ve inceleme gereksinimlerini karşılamak,
  • SPSS programını öğrenmek ve bu programla çalışmaları yürütmek,
  • Tahliller neticeyi ortaya çıkarılan tasarımların geçimliliğini hakimiyet etmek, test düzeyinden geçirmek,
  • Bilgi niteliği için çalışmaları koordineli şekilde yürütmek,
  • Teknolojik büyümeleri yakından takip etmek,
  • Değişik departmanlar ile aralıksız irtibat halinde olarak geçimli bir iş süreci devam ettirmek.

Kimler İstatistik Uzmanı Olabilir?

İstatistik uzmanı olabilmeniz için üniversitelerin 4 senelik İstatistik, Firma, Çalışma Ekonomisi ve Sanayi Mühendisliği gibi kısımlarından mezun olmanız gerekir. Bu kısımlardan galibiyetle mezun olursanız muhtelif şirketlerde istatistik uzmanı olarak misyon alabilirsiniz.

İstatistik Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

İstatistik uzmanı olmak için Firma, İktisat, Kamu Yönetimi, Sanayi Mühendisliği gibi dört senelik lisans kısımlarından mezun olmak gerekir. Bu kısımlarda alacağınız en esas dersler ise İktisat, Genel Muhasebe, İhtimal ve İstatistik, Ticaret Hukuku, Genel İktisat, Lineer Cebir, İleri Programlama, Mühendislikte İhtimal, Mühendislik İstatistiği dersleridir. Bu kısımlardan mezun olarak muhtelif müessese ve kuruluşlarda istatistik uzmanı olarak misyon yapabilirsiniz.

1. derece İstatistikçi Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,750 65.45 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 130 1,456.55 ₺
Ek Ödeme 120 1,344.51 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -130.89 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -39.64 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -190.61 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -343.09 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -114.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,222.10 ₺
Kesintiler Toplamı -818.23 ₺
Net Ücret 4,403.87 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,887.35 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,887.35 ₺