İşyeri Hekimi Maaşı

tarafından
174
İşyeri Hekimi Maaşı
1. derece İşyeri Doktoru Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 172.39 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 470.15 ₺
Taban Aylığı 2,044.19 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,500 103.54 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 145 1,798.97 ₺
Ek Ödeme 190 2,357.28 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -132.46 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -52.72 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -224.28 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -403.71 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -134.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,946.52 ₺
Kesintiler Toplamı -947.17 ₺
Net Maaş 5,999.35 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 191.88 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 2,162.27 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 2,162.27 ₺