2020 Belediye İtfaiye Eri Maaşları Nedir? Er, Çavuş, Amir, Başçavuş!

tarafından
71
2020 Belediye İtfaiye Eri Maaşları Nedir? Er, Çavuş, Amir, Başçavuş!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2006 senesinde çıkartılan Belediye İtfaiye idaremeliğine göre bu işte misyon yapanların misyon ve çalışma biçimleri, vazifeleri, belediye teşkilatlarındaki personellerden mahalli yönet birlikleri norm kadroları ve soyulma koşulları ilk atmalarındaki usulleri ve pek çok temel tertip edilmiştir.

Türkiye genelindeki Megakentlerde, Şehir Belediye başkanlıklarında ve ilçelerde bulunan Belediyelere bağlı olarak çok rakamda itfaiye eri misyonludurlar. İtfaiye teşkilatlarında yangın personelleri yalnızca bununla hudutlu değildir. Bu bağlamda; itfaiye eri, çavuşu, amiri, şube müdürü, müdürü ve daire başkanı kadroları bulunuyor. Bu sayılan personeller idaremelik kararlarına göre yangınlarda bizzat bulunmak ile misyonludurlar.

ATANMALARI VE VAZİFEDE YÜKSELMELERİ;

İlk defa itfaiye eri kadrosuna ceddilecek olan adayların 657 rakamlı DMK genel koşullarını taşıyor olmaları en az lise ve dengi mekteplerden mezun olmaları, sıhhat koşullarına uygun olmaları, fiziki koşullarda ise boy ile kilo endekslerinin 10 kilogram’dan fazla olmaması ve yaş koşullarında 25 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Bu kadroda bulunan personeller 4 sene misyon yaptıklarında İtfaiye çavuşluğuna vazifede yükselme ile soyulurlar. Öbür yandan 4 sene bu kadroda misyon yaptıkları ve vazifede yükselme imtihanından zaferli olduklarında ise itfaiye amiri kadrosuna soyulurlar.

İTFAİYE ERİ, ÇAVUŞU, BAŞÇAVUŞU, AMİRİ MAAŞLARI;

1- 2020 seneyi Ocak ayından itibaren Lise ve dengi mekteplerden mezun olan 13/3 derecesine sahip, bekar ve çocuğu olmayan

İtfaiye eri net ücreti 3.928,43 Tl

2- Lisans mezunu 10 senelik vazifeyi bulunan 4/1 derecesinde bulunan ve konutlu, eşi çalışmayan, 3 çocuğu bulunan;

İtfaiye eri ocak 2020 ücreti; 5076,14 Tl’dir.

itfaiye çavuşu 2020 ücreti 5164,56 Tl

İtfaiye amiri 2020 ücreti ise 5295,36 Tl

İTFAİYE ERİ VAZİFELERİ;

İdaremelik kararlarına göre yangın söndürmek, vasıtaları kulanmak arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmek, misyon yaptıkları itfaiye hizmet binası güvenliği pakliği, vasıta gereçlerin bakımı ve onarımı gibi öbür haberleşme yazışma gibi harekâtlar ile misyonludurlar.