İtfaiyeci Maaşı

tarafından
203
İtfaiyeci Maaşı
1. derece Amir – Lisans Mezunu İtfaiyeci Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 700 26.18 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 65 728.28 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -128.12 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -32.67 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -149.48 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -269.06 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -89.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,304.19 ₺
Kesintiler Toplamı -668.33 ₺
Net Ücret 3,635.86 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,868.89 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,868.89 ₺