Kamu Kurum Avukatları Vekalet Ücretleri 2020 Ne Kadar?

tarafından
55
Kamu Kurum Avukatları Vekalet Ücretleri 2020 Ne Kadar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen avukatlar, çalıştıkları müessese ve kuruluşlara açılan davaları kazandıkları takdirde vekalet ücreti almaktadır. Vekalet ücreti, alakalı kamu kurum ve kuruluşuna açılan dava rakamına ve bu davaların kazanılma oranına göre farklılık göstermektedir. Daha az davaya bakılan ve daha az davanın kazanıldığı müesseselerde vekalet ücreti doldurulmamaktadır.

Vekalet Ücreti Nedir?

Vekalet ücreti, fotoğrafı vekalet ücreti ve akdi vekalet ücreti olmak üzere ikiye bölmektedir. Fotoğrafı vekalet ücreti, bir davada davayı kaybeden taraf aleyhine davayı kazanan taraf lehine davada kazandığı ölçüyle orantılı olarak hükmedilen meblağdır. Fotoğrafı vekalet ücreti, avukatlık minimum ücret tarifesinin 3. kısmında yer alan oranlar nispetinde tanımlanmaktadır. İcra dosyalarında ise takip çıkış dosyası üzerinden hesaplanan ve borçlu tarafa yükletilen ücrettir. Akdi vekalet ücreti ise, vekil avukat ile müvekkil arasında kontrat ile tanımlanan ölçüdür. Bu ücreti ödemekle mükellef olan taraf, işi avukata veren müvekkildir. Şayet vekil ile müvekkil arasında bir ücret kontratı yoksa avukatlık yasasının 164. maddesi gereğince, avukatlık işi kaliteyi ve avukatın ücret ve mesaisi dikkate alınarak dava kıymetinin %10’u ile %20’si arasında tanımlanır. Kontrat ile kararlaştırılacak avukatlık ücreti, yasa gereği en fazla dava kıymetinin %25’i kadar olabilir. Fotoğrafı vekalet ücretini ödeme mükellefliği karşı tarafta iken, akdi vekalet ücretini ödeme mükellefi ise müvekkildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında avukat olarak çalışanların kazandıkları davalar için aldıkları vekalet ücreti, fotoğrafı vekalet ücretidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında avukat olarak çalışan şahıslara, kazandıkları davalar üzerinden alakalı müessese tarafından toplu biçimde vekalet ücreti ödenmektedir. Sene sonlarında toplu biçimde yapılan bu ödemeler emin bir üst sınırın üzerine çıkmamaktadır.

Kamu Avukatları Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Kamu Devlet kurum ve kuruluşlarında avukat olarak çalışanların 2020 senesinde alacakları vekalet ücretinin üst hududu bulunmaktadır. Her sene değişmekte olan bu ücret tanımlanırken, 20.000 gösterge sayıyı ile hesaplama yarıyılındaki memurların aylık maaş katsayısı çarpılmaktadır. Memurların aylık maaş katsayıları 6 aylık yarıyıllarda değişmesi sebebiyle ortaya çıkan iki değişik memur maaş katsayısı 20.000 ile çarpıldıktan sonra 6 ile çarpılacaktır. İki ayrı yarıyıl için bulunan bu iki ayrı neticenin toplamı vekalet ücretinin üst hududu oluşturacaktır.

Kamu Avukatları 2020 Vekalet Ücreti Üst Hududu Ne Kadardır?

Kamu avukatlarına ödenecek vekalet ücreti, senenin ilk yarısı ve ikinci yarısında tanımlanan memurların aylık maaş katsayısı temel alınarak hesaplanmaktadır. Senenin ikinci yarısında memur maaş aylık katsayılarının ne kadar olacağı bütün olarak öğrenilemeyeceğinden yapmış olduğumuz ilk hesaplama 2020 ocak ayı memur maaş aylık katsayısı temel alınarak yapılmıştır. Bu hesaplamaya göre, 2020 seneyi için vekalet ücretinin üst hududu brüt olarak 35.054 TL olarak tanımlanırken, bu sayının 18.000 TL’lik kısmi için hesaplanacak kazanç ödentisi kesintisi 2.700 TL ve kalan 17.054 TL’lik kısmı içinde hesaplanacak kazanç ödentisi kesintisi 3.410 TL’dir. Dolayısıyla, kazanç ödentisi kesintilerini çıkardığımızda kamu avukatlarının vekalet ücretlerinin üst hududu 28.944 TL olarak tanımlanacaktır. Hesaplamayı bir de temmuz yarıyılı memur maaş katsayısının hipotezi başkalaşımına göre yapacak olursak;

  • 2020 Ocak – Haziran yarıyılı için : 0,146061 x 20.000 x 6 = 17.527 TL
  • 2020 Temmuz – Aralık yarıyılı için : 0,153364 x 20.000 x 6 = 18.404 TL Memurlara yapılacak maaş zammı %5 alınmıştır.
  • 2020 Brüt vekalet ücreti = 17.527 + 18.404 = 35.931 TL
  • 2020 Net vekalet ücreti = 29.645 TL olacaktır.