Kaptan Maaşı

tarafından
205
Kaptan Maaşı
Kaptan, minik bir yattan büyük bir kruvazör gemisine kadar değişik ebatlarda olabilen geminin seyrini asıllaştırmakla mesul olan bireylere verilen mesleksel unvandır.

Kaptanın Sorumlulukları Nelerdir?

Kaptanlar uzak yol ve yakın yol kaptanı olmak üzere ikiye ufalar. Hangi kaptanlık sıfatına sahip olunduğuna ve idarenen deniz taşıtının cinsine göre kaptanın misyon tarifi değişiklikler göstermektedir. Kaptanın genel mesullükleri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Gemi veya öbür deniz taşıtlarını idaremek,
 • Telsiz, derinlik bulucu, radar, ışık, şamandıra veya deniz fenerini kullanarak gemiye istikamet vermek,
 • En uygun erişim rotasını veya süratini seçmek,
 • Navigasyonu hava şartlarına göre ayarlamak,
 • Gbellinin ve teçhizatın faydalı ve emniyetli bir biçimde çalışmasını ve idaremeliklere uygunluğunu sağlamak için gemiyi sorgulamak,
 • Hidrolik akışkanı, hava tazyiki veya oksijenin yeterli seviyede olduğunu doğrulamak için göstergeleri okumak,
 • Tayfa ile güvenlik tatbikatları yapmak,
 • Motor, vinç, seyir sistemi, yangın söndürücüler veya can gözeticiler gibi gemi teçhizatlarının bakımının yapıldığından emin olmak,
 • Gşanlık faaliyetlerin kayıtlarını yakalamak,
 • Personel raporları, gemi konumu ve hareketleri, hava ve deniz şartları, lekelilik hakimiyet çalışmaları, kargo veya yolcu bilgilerini kayıt altına almak,
 • Gemiye yakıt ve sarf malzemesi temin edilmesini veya zararların onarılmasını arz etmek.

Kaptan Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Kaptan olmak için üniversitelerin dört senelik eğitim veren Deniz Eriştirme ve Şirket Mühendisliği kısmından lisans derecesi ile mezun olmak koşulu bulunmaktadır. Staj yarıyılını bitirdikten sonra Denizcilik Müsteşarlığı’nın yaptığı Gemi Adamları Yeterlilik Sınavından zafer ile geçmek gerekmektedir.

Kaptanın Kaliteleri Nelerdir?

 • Problemlere müteveccih seçenek çözümler üretebilecek tenkidi yaklaşıma sahip olmak,
 • Stres altında doğru ve süratli karar verebilmek,
 • Çalışanları motive edip, geliştirebilecek ve yönlendirebilecek liderlik niteliğine sahip olmak,
 • Uzun süreli seyahatleri idareyebilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • İş için en iyi şahısları tanımlayabilecek personel kaynakları yönetimi marifetine sahip olmak,
 • Bir sistemin nasıl çalışması gerektiğini, şartlar, operasyonlar ve etraftaki farklılıkların neticeleri nasıl etkileyeceğini tanımlayabilecek sistem tahlilini yapabilmek,
 • Takım idaresini zaferle sağlamak
1. derece Lisans Mezunu Kaptan Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,675 62.65 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 100 1,120.43 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -125.36 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -35.50 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -169.08 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -304.35 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -101.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,676.79 ₺
Kesintiler Toplamı -735.29 ₺
Net Ücret 3,941.50 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,850.46 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,850.46 ₺