Kar Tatillerinde Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

tarafından
46
Kar Tatillerinde Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Ülkemizde her sene yoğun geçen kış günlerinde kar yağışının çok olması sebebiyle eğitim öğretim müesseselerinde kar tatili bülten edilmektedir. MEB‘e bağlı eğitim öğretim müesseseleri olan mekteplerde bülten edilen kar tatilinden talebelerle beraber hocalarda faydalanmaktadır. Valilikler tarafından bülten edilen kar tatillerinin emeli; yollardaki buzlanma sebebiyle vasıta kazalarının önlenmesini sağlamak, talebelerin soğuklar sebebiyle salgın hastalıklara tutulmalarının önüne geçmek ve cemiyetsel huzur ve refahın hakimiyetini sağlamak biçiminde sıralanabilir. Mektep servisi taşıyan bir taşıtın yollardaki buzlanma dolayısıyla bir kazaya karışması bir çok talebenin yaralanmasıyla sonuçlanabilir. Yaşanan bu kaza o şehirdeki huzur ve güvenin ciddi anlamda sarsılmasına neden olur. Valiler bulundukları şehir içerisinde bu gibi vaziyetlerin oluşmasını önlemekle de misyonlu kılınarak, cemiyetsel güven ve refahı sağlamaktadır.

Hangi Şehirlerde Kar Tatili Daha Fazla Yaşanmaktadır?

Ülkemizde yoğun kış koşullarının yaşandığı bir çok şehir mevcuttur. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan şehirlerimizde kış soğukları ciddi kar yağışlarına neden olmaktadır. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu şehirlerimiz bile vardır. Ülkemizde kar tatilinin aşırıca yaşandığı şehirler şunlardır: Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Tunceli, Erzincan, Sivas, Yozgat, Bingöl, Çankırı, Bolu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Tokat, Ankara Balıkesir ve Artvin. Bu şehirler dışında da öteki İstanbul başta olmak üzere öteki şehirlerimizde zaman zaman mektepler tatil bülten edilmektedir.

Kar Tatillerinde Ek Ders Ücreti Ödenir Mi?

Eğitim ve öğretime kar tatilleri sebebiyle ara verildiği günlerde hocalara ek ders ücretleri ödenir mi ? Basmakalıp ders saatlerinin bile işlenmediği tatil günlerinde ek ders ücretleri ile alakalı legal tertip etme şu biçimde yapılmıştır:

Kamu Misyonluları Hakem Heyetinin 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 rakamlı Kararının “II. Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna Ait Kararlar” kısmı “Ders misyonunun yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 24. maddesi şu biçimdedir:

“1 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim müesseselerinde ders seneyi içerisindeki iş günlerinde genel yönetimsel izinli olmaları nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen idareyici ve hocalar ile talebelerin muhtelif sebeplerle sınıf veya mektep tamlığında izinli sayılmaları nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen idareyici ve hocalar, bu vakitlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders kalitesinde idare, hazırlık ve tasarılama misyonlarını yapmış sayılırlar.”

Netice olarak kar tatili sebebiyle eğitim öğretime ara verilen günlerde hocalar ek ders ücretlerini alırlar. Rastgele bir sebeple eğitime ara verilmesine karar verilen şehir ve ilçelerde eğitim öğretim müesseselerinde misyon olan idareyiciler ve hocalar bu vakitlerde yapmaları gereken aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders kalitesinde idare, hazırlık ve tasarılama misyonlarını yapmış sayılacaklarından ek ders ücretlerini almaya hak kazanırlar.