Kaymakam Maaşı

tarafından
308
Kaymakam Maaşı

Kaymakam; Türkiye Cumhuriyeti TC ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC ‘nde İlçelerin idarelerinden mesul, ilçedeki hiyerarşik sistemin en üst kademesinde bulunan en yetkili şahsa kaymakam denir. Kaymakam ilçede Hükümeti temsil eder ve belediye başkanının da üstünde bir yetkilidir. İlçe teftişlerinden sorumludur.

Kaymakamın misyonları nelerdir? Kaymakam ne iş yapar

Kaymakamların misyonları ağırlıklı olarak sorgulamalardır desek yanlış söylemiş olmayız. İlçedeki tüm yetersizlikleri tüm alanları sorgulama yetkisine sahiptir. Kaymakamlar valiye bağlı olarak çalışmakta olup valilerin misyonları aynı zamanda kaymakamlarında misyonlarıdır diye öğreniriz. Valilerin ilçedeki temsilcileridir. Kaymakamlar ilçedeki belediye çalışmalarını, emniyet, esnaf vs, tüm alanların çalışmalarını sorgularlar. Valinin emirlerini duyurur ve uygularlar. Kaymakamlar aynı zamanda Yasaların, yasa ve yasakların uygulanmasından da mesul bireylerdir. Hükümet kararlarının ilçelerde tatbik edilmesinden de kaymakamlar sorumludurlar

İlçedeki yönet ve zabıta gibi ünitelerde kaymakamların mesullüklerindendir. Kısaca ilçelerdeki huzur ve güvenin sağlanması kaymakamın misyonları arasındadır.

Kaymakam olmak için mezun olmanız gereken kısımlar

• Siyasal bilgiler
• Hukuk
• İktisat
• Firma
• İktisadi ve yönetimsel bilimler fakülteleri
• Sosyoloji 15 Temmuz 2018’de ilave edildi
• Psikoloji 15 Temmuz 2018’de ilave edildi
• Milletle İlişkiler ve Tanıtım 15 Temmuz 2018’de ilave edildi

Kaymakam olmak için lüzumlu koşullar;

Kaymakam olmak için rastgele bir yaş koşulu bulunmasa da imtihanlara katılabilmek için 35 yaşının altında olması gerekmektedir. Ayrıca yukarıyada belirtilen kısımlardan mezun olması gerekmektedir. Sadece belirtilen kısımlardan mezun olmak yeterli gelmemekle beraber aynı zamanda girilecek kaymakamlık imtihanından en az 70 puan almak gerekmektedir.

Yazılı imtihandan zaferli olmak gerekir ve yazılı imtihandan sonra laflı imtihanlar başka bir deyişle röportajlar başlamaktadır. Adaylar 4 adet laflı görüşmeye girerler. Bu röportajları İç İşleri Bakanlığı tarafından sevk edilmiş şahıslar hakikatleştirir. Sözlü röportajlardan da geçer anekdot alırsanız bu sefer de sizleri staj ve eğitimler beklemektedir.

Yazılı ve laflı imtihanlardan sonra 3 senelik bir eğitim yarıyılı bulunmaktadır. Bu eğitim sürecinde;

• 2 ay süresince Şehir Merkez Stajı
• 3 ay süresince Kaymakam Refikliği Stajı
• 2 ay Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj
• 4 ay Bakanlık Merkez Stajı ismi altında dil kursu
• 12 ay Yurt Dışı Stajı
• 9 ay Kaymakam Vekilliği Stajı
• 4 ay Kaymakamlık Kursu görülmektedir.
Bu eğitim ve stajlardan sonra ise kaymakamlık soyması reelleşmektedir.

Kaymakam Nasıl Ceddilir?

Kaymakamlar İç İşleri Bakanlığı’na bağlıdırlar. Dolayısı ile lüzumlu imtihanları zaferle bitiren, laflı röportajlardan geçen ve istenilen stajları bitiren şahıslar İç İşleri Bakanlığının kendisi tarafından misyon yerlerine ceddilir.

Atanma bölgeleri genellikle kaymakam adaylarının staj süresince gösterdikleri kabiliyet ve kapasitelerine göre tanımlanır. İç İşleri Bakanlığının tanımladığı her kaymakam atama listesi ayrıca Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmektedir.

Kaymakam olma koşulları nelerdir?

Kaymakam olmak için öncelikle lisans ve yüksek lisans mezunu olmak gerekmektedir. Yani kaymakam nasıl olunur sualinin yanıtı her zaman üniversite mezunu olmaktan geçmektedir. Daha Öncekinden kaymakam olabilmek için Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, Firma, İktisadi ve Yönetimsel Bilimler kısımlarından lisans diplomasına sahip olmak veya yurt dışında bu kısımlara denk kısımlardan lisans diploması sahibi olmak gerekmekteydi. 2018’in 15 Temmuz tarihli fotoğrafı gazetesinde söylenen farklılıklara göre ise kaymakam olmak için istenen lisanslar listesi genişletildi.

Yeni tertip etmeye göre artık Sosyoloji, Psikoloji, Milletle İlişkiler ve Tanıtım kısımlarından, bu kısımların müfredatlarında yer alan derslerin %80’ine sahip olan kısımlardan veya hukuk fakültelerinden mezun olduysanız kaymakamlık imtihanına girebilirsiniz. Bunlara ek olarak üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri, tarih kısımlarında dört senelik eğitim alıp üstüne Beynelmilel İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk ve İktisat alanlarından birinde yüksek lisans yaptıysanız kaymakamlık imtihanına girme hakkına sahipsinizdir.

Ayrıca kaymakamlık imtihanına girdiğiniz senenin ocak ayının birinci gününde 35 yaşına girmemiş olmanız gerekmektedir. Ve tabi ki de askerlik ile hiçbir bağınız kalmaması gerekmektedir. Ya askerliğinizi tamamen bitirmiş olmanız veya özel vaziyetiniz var ise askerlik yapmasına gerek yok raporunuz olması gerekmektedir.

Kaymakamlık imtihanları nasıl yapılır? Hangi alanda kaç sual çıkmaktadır?

Kaymakam nasıl olunur sualine verilebilecek en ehemmiyetli yanıt tabi ki de kaymakamlık imtihanıdır. Kaymakam olmak için girilen imtihan da ülkemizde ki her fotoğrafı imtihan gibi ÖSYM bünyesinde reelleşmektedir. Adaylar ÖSYM’nin tanımladığı tarihlerde tanımlanan müracaat merkezlerinden ya da internet üzerinden kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Bunu da belirtmek gerekir, öteki ÖSYM imtihanlarında olduğu gibi kaymakamlık imtihanlarında da bir kayıt fiyatı bulunmaktadır.

Sınavda 34 adet Genel Kültür Testi ve Genel Yetenek suali, 66 adet Alan Bilgisi Testi sorulur. Bu 34 sual Türkçe 14, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi 4, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 10 ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 6 mevzularından oluşmaktadır.

66 sual ise Tüzük Hukuku 13, Yönet Hukuku 18, Türkiye’nin Yönetimsel Yapısı 14, Türkiye’de Mahalli Yönetler 9, Ekonomi 12 mevzularından oluşmaktadır.

Kaymakam adaylığı laflı ve yazılı imtihanı mevzuları nelerdir?
Kaymakamlık imtihanı mevzuları oldukça fazladır. Kaymakamların her alanda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Kaymakam adaylığı imtihanı hem laflı hem yazılı olarak yapılır.

Sınav mevzuları ağırlıklı olarak şu biçimdedir;

-Türkiye’nin yönetimsel yapısı,
-Türkiye’nin ekonomik yapısı ve sorunları,
-Türkiye’de demokratikleşme
-Yönet hukuku
–Tüzük
-Mahalli yönetler
-İnkılap tarihi
-İnsan hakları
–Ekonomi
-Hukuk
-Tarih

Kaymakam adaylığı laflı imtihanında ise ağırlıklı olarak şu mevzulara dikkat edilmektedir;

-Temsil kabiliyeti
-Kavrama ve açıklama kabiliyeti,
-İkna kabiliyeti

1. derece Lisans Mezunu Kaymakam Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 4,000 471.76 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,875 70.13 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 290 3,249.24 ₺
Ek Ödeme 132 1,478.96 ₺
Makam Tazminatı 2,000 235.88 ₺
Temsil Tazminatı 8,000 754.81 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -88.35 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -62.71 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -335.67 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -604.21 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -201.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 8,262.55 ₺
Kesintiler Toplamı -1,291.94 ₺
Net Ücret 6,970.61 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,603.78 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,603.78 ₺