Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakamlık İmtihanı ve Koşulları Nasıldır?

tarafından
79
Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakamlık İmtihanı ve Koşulları Nasıldır?

İçişleri Bakanlığı‘na bağlı olarak ülkemizde yer alan ilçelerin başında yer alan Kaymakamlar arasında yer almak için hangi evreleri geçmek gerekir? Nasıl kaymakam olunur? Kaymakamlık imtihanı nedir? Kimler kaymakamlık imtihanına girebilir? Kaymakamlık imtihanı müracaat koşulları nelerdir? Kaymakamlık imtihanı mevzuları nelerdir? Tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

Kaymakamlık İmtihanı Nedir? 

Kaymakamlık İmtihanı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından, İçişleri Bakanlığı ile hakikatleştirilen imtihan protokolü temellerine dayalı olarak hakikatleştirilen yazılı müsabaka imtihanı ile yazılı imtihanda galibiyetli olan adaylar için hakikatleştirilen laflı görüşmeleri içeren iş imtihanıdır. Kaymakamlık imtihanının ilk düzeyine müracaatta bulunmak isteyen adayların rastgele bir KPSS puanı sahibi olmaları gerekmemektedir. Ancak adayların laflı müzakerelere katılma hakkı elde edebilmeleri için yazılı imtihanda belirli bir puan almaları koşuldur. Adayların Kaymakamlık yazlı imtihanında galibiyetli olmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından asıllaştırılacak olan laflı müzakerelere katılmaları ve burada da yeniden yeterli galibiyet puanını elde etmeleri gerekmektedir. Böylece Kaymakamlık işine girmeleri muhtemel olacaktır.

Kaymakamlık Yazılı İmtihanı

Kaymakamlık işine girmek isteyen adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Ankara’da hakikatleştirilmekte olan ilk fasıl olan Kaymakamlık yazılı imtihanında adaylara altta yer alan mevzulardan belirttiğimiz rakamlarda sualler yöneltilmektedir.

Toplam 100 adet test sualinden oluşan Kaymakamlık yazılı imtihanında adaylara yöneltilen suallerin 34 tanesi genel kültür ve genel kabiliyet mevzularından 66 tanesi ise alan bilgisi mevzularından alana gelmektedir. İmtihanda 4 adet yanlış cevap, bir adet doğru cevabı götürmektedir. Adayların puanlarının hesaplanmasında bu biçimde hesaplanan net rakamları puanları olarak kabul edilmektedir. Standart sapma uygulaması olmadığından adaylara rastgele bir puan ilavesi yapılmamaktadır.

Yazılı imtihanda galibiyet şartı en az 70 puan almak, laflı görüşmeye kalma şartı ise galibiyetli olmuş işe alınacak aday rakamının dört katı kadar aday arasında bulunmaktır. Başka Bir Deyişle adaylar 70 puan alarak galibiyetli olsalar bile işe alınacak aday rakamının dört katı kadar aday arasında yer alamazlarsa laflı müzakerelere katılmaları muhtemel olmayacaktır.

Kaymakamlık Laflı Görüşmeleri

Kaymakamlık işine girmek isteyen adaylardan yazılı imtihanda galibiyetli olan adaylar İçişleri Bakanlığınca Ankara’da hakikatleştirilen laflı müzakerelere katılmaya hak kazanmaktadırlar. Adayların bu evrede de galibiyetli olabilmeleri için en az 70 puan almaları koşuldur.

Kaymakamlık İmtihanı’na Kimler Müracaat Etebilir? Kimler Kaymakam Olabilir?

2019 senesinin Haziran ayına kadar Kaymakamlık imtihanlarına üniversitelerin İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakülteleri’nden ve dengi mekteplerden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi mezunu adaylar katılabilmekteydi. Ancak bu yarıyıl itibariyle bir dizi yenilik getirilmiş ve İİBF mezunu adayların tamının imtihana girme olanağı ortadan kalkarken, imtihana katılabilecek yeni alanlar tanımlanmıştır. Bu süreçte adayların ya mevzuatta sarih sarih sayılan alanlardan mezun olmaları ya da sayılan bu alanların müfredatında yer alan dersleri emin oranda almış olmaları koşulu getirildi.

Kaymakamlık imtihanına müracaat için zorunlu olan Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanmış genel koşulları ve yaş koşulunu taşıyan adayların mezuniyet gidişatlarına dair getirilen tertip etmeleri ve özellikle denk kısımdan mezun olup olmadıklarının tespitine dair yapmaları gereken harekâtları altta manipülasyonuna yer verdiğimiz ayrıntılı çalışmamızda araştırabilirsiniz;