Kaymakamlık Nedir? Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Maaşı Ne Kadar?

tarafından
106
Kaymakamlık Nedir? Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Maaşı Ne Kadar?

İçişleri Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM’nin yaptığı protokol kararlarına uyularak yazılı imtihanı yapılan, bizzat bakanlık tarafından da laflı imtihanı hakikatleştirilen Kaymakamlık işine nasıl girilir? Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık nedir? Kaymakamın vazifeleri nelerdir? Kaymakamlar ne kadar maaş alırlar? Tüm bu bilgileri kaymakamlık iş tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Kaymakamlık Nedir?

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak ilçelerde bulunan ve ilçenin en büyük mülki yönet amiri olan iş üyelerine Kaymakam ismi verilmektedir. Kaymakamlar genel anlamda bir ilçede hükümetin temsilcisi kalitesindedirler. Kaymakamların misyon ve mesullüklerine yazımızın kalan kısmında değineceğiz. Öncelikle Kaymakamlık işine giriş safhasına dair bilgileri sizinle paylaşacağız.

Nasıl Kaymakam Olunur? Kimler Kaymakam Olabilir?

Kaymakam olmak isteyen adayların öncelikli olarak Kaymakamlık imtihanında galibiyetli olmaları icap etmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın iki düzeyli olarak reelleştirdiği ve ilk safhası olan yazılı kısmını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırdığı Kaymakamlık imtihanına müracaatta bulunmak için adayların bazı koşulları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu koşulların başında devlet memurları yasasında yer alan devlet memuriyeti genel koşulları bulunmaktadır. Genel koşulları haiz adayların aynı zamanda imtihanın yapılacağı yılın birinci günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları da gerekmektedir.

Kaymakamlık İmtihanı’na Müracaatta Eğitim Koşulları

Kaymakamlık imtihanlarına geçtiğimiz seneye kadar Hukuk Fakültesi ile İİBF/Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu adaylar müracaat hakkına sahipti. Bu gidişat geçtiğimiz seneden itibaren değişti ve başka alanlardan adaylara da müracaat hakkı tanındı. İİBF/Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu adaylar içinse bazı kısıtlar getirildi. Adayların Kaymakamlık imtihanına müracaatta dolaysız sayılan alanlardan mezun olmaları gidişatında rastgele bir ek harekât yapmaları gerekmezken, geri kalan adayların dolaysız sayılan alanlara eşdeğer bir kısımdan mezun olduklarını delil etmeleri istendi. Bu eşdeğerlik evrakını edinme sürecinde adayların neler yapması gerektiğine, yapılan farklılık ile dolaysız müracaat hakkı tanınan alanlara ve diğer ayrıntılara altta yer verdiğimiz çalışmamızda erişebilirsiniz;

Kaymakamlık imtihanına müracaat hakkı bulunan adayları toplam iki düzeyli bir alım süreci beklemektedir. Kaymakamlık imtihanının ilk safhası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından çoktan seçmeli test biçiminde reelleştirdiği kaymakamlık yazılı imtihanı, ikinci safhası ise İçişleri Bakanlığı’nın reelleştirdiği kaymakamlık laflı mülakatlarıdır.

Kaymakamlık yazılı imtihanında adaylara ağırlığı Hukuk alanından olmak üzere 66 adet alan bilgisi suali, 34 adet ise Genel Hüner – Genel Kültür suali yöneltilmektedir. Adayların bu 100 adet suali cevaplarken vermiş oldukları dört adet yanlış cevap ise bir adet doğru cevaplarını azaltmaktadır. Bu bağlamda yanlışın doğruyu götürdüğü bu imtihanda adayların dikkatli cevap vermeleri ehemmiyet talep etmektedir.

Kaymakamlık yazılı imtihanında adaylara altta yer verdiğimiz mevzulardan sualler yöneltilmektedir. Suallerin alanlara dağılımını da yeniden bu tabloda araştırabilirsiniz;

Kaymakamlık Yazılı İmtihanı Puanları Nasıl Hesaplanır?

Yukarıyada da değindiğimiz gibi Kaymakamlık yazılı imtihanında adayların yanlış cevapları da dikkate alınarak netleri hesaplanmaktadır. İmtihan puanlarının hesaplanmasında standart sapma hesaplaması yapılmamakta ve adayların netleri puanlarını ifade etmektedir. Bu mevzuda daha ayrıntılı bilgileri altta manipülasyonuna yer verdiğimiz çalışmamızda analiziniz muhtemeldir;

Kaymakamlık yazılı imtihanında adayların galibiyetli sayılabilmeleri için 100 sualde toplam 70 nete sahip olmaları gerekmektedir. Başka Bir Deyişle 70 çiğ puan ile adaylar ikinci evre olan laflı ziyaretlere kalmak ihtimalini elde edebileceklerdir. Ancak bu galibiyet şartını sağlamak laflı röportaja katılım hakkı elde etmek için tek başına yeterli olmamaktadır. Kaymakamlık adaylarının aynı zamanda bültende belirtilen işe alınacak aday rakamının toplam dört katı kadar galibiyetli aday arasında yer alması gerekmektedir. Başka Bir Deyişle misalin 60 şahsın alınacağı bir imtihan sürecinde yazılı imtihanda adayların en az 70 puan almalarının yanında azami puanlı 240 aday arasında yer alması gerekmektedir ki laflı ziyaretlere katılma hakkı elde edebilsin. Aksi halde adayların İçişleri Bakanlığı tarafından tertip edilecek olan laflı ziyaretlere katılması muhtemel olmayacaktır.

Kaymakamlık Laflı Mülakatları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin tertip ettiği Kaymakamlık yazılı imtihanında galibiyetli olarak laflı ziyaretlere katılma hakkı elde eden adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından tertip edilen laflı ziyaretlere katılma hakkı elde etmektedirler. Laflı müzakerelerde adaylara Kaymakamlık imtihanı mevzularından sualler ile aktüel hususları kapsayan sualler yöneltilebilir. Ayrıca adayların genel kültür seviyelerini de ölçecek suallere de yer verilebilir. Adayların Kaymakamlık laflı görüşmesinde galibiyetli olabilmeleri için tıpkı yazılı imtihanda olduğu gibi en az 70 puan almaları koşuldur.

Kaymakamlık İşi Nedir? Kaymakam Adaylığı ve Kaymakamlık Stajı Vakitleri Ne Kadar?

Kaymakamlık işi ya da diğer bir ismi ile Mülki Yönet Amiri olmaya hak kazanan iş üyelerinin işteki ilk yarıyılları Kaymakam Adayı olarak geçirecekleri yarıyıldır. Kaymakam Adaylığı sürecinde mülki yönet amiri adayları bir dizi staj ve kurs programından geçmektedirler. Bu süreçleri altta yer alan tablomuzda araştırabilirsiniz;

Aşamalar Vakitleri
Şehir Merkezi Stajı 2 ay
Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay
Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay
Bakanlık Merkezi Stajı Dil Eğitimi 4 ay
Ülke dışı stajı 12 ay
Kaymakam Vekaleti Stajı 9 ay
Kaymakamlık Kursu 4 ay

Mevzuat gereği reelleştirilmesi öngörülen staj ve kurslar ile zamanlarını yukarıyada yer alan tablomuzda belirttik. Ancak İçişleri Bakanlığı hizmet ihtiyacını, ilçelerde oluşan lüzum vaziyetini, staj yapılacak ünitelerin iş yarıyıllarını ve özellikle ülke dışına yollarken gidilecek ülkedeki eğitim programlarının başlangıç ve bitiş süreçlerini dikkate alarak tabloda yer alan süreçlerin sırasını, vaktini değiştirebilmekte veya bazı staj kalemlerini tamamen es geçebilmektedir. Bu gidişat yarıyıldan yarıyıla değişkenlik göstermektedir.

Şimdi Kaymakam Adaylarının katılacakları staj ve yetişme programlarından kısaca bahsedelim.

Şehir Merkezi Stajı Nedir?

Göreve başlama hakkı elde eden Kaymakam adayları Bakanlık tarafından duyuru edilen şehirlere göre kontenjanları dikkate alarak şehir seçiminde bulunmaktadırlar. Kaymakam adaylarının şehirler arasından seçmiş olduğu dört şehirden rastgele birisine soyulmaları muhtemel olmaz ise Bakanlık tarafından boş kalan şehirlerden birisine atama asıllaştırılır ve soyulan şehirde staj süreci başlar.

Bu düzeyde Kaymakam adayları gidilen şehirde, o şehrin Valisinin himayesinde Valilik üniteleri ile şehirde yer alan diğer mahallî idare ve şehir yöneti kuruluşlarında staja tabi yakalanırlar. Bu süreçte Vali ile beraber olanağı da bulan iş üyeleri özellikle protokol gibi iş yaşamlarında ehemmiyet talep eden bir çok usulü tatbikî olarak bilme olanağına sahip olurlar.

Kaymakam Refikliği Stajı Nedir?

Şehir merkezinde stajını bitirmiş olan Kaymakam adayları, değişik sınıfta ve kıdemde iki değişik ilçe kaymakamı yanında staj yapmak üzere görevlendirilirler. Bu ilçelerde ve staj sürecinde Kaymakam adayları bizzat bir ilçede yapacakları vazifeleri, yaşayabilecekleri her türlü meseleyi ve bunlara çözüm usullerini yerinde gözlemler ve bilirler. Bu evre belki de iş hayatlarına istikamet verecek en ciddi düzeylerden birisi olarak öne çıkmaktadır.

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj Nedir?

Kaymakam adayları mülkiye müfettişlerinin soruşturma, denetim ve analiz süreçlerini bilmeleri emeliyle misyon vaziyeti müsait olan bir mülkiye müfettişi yanında görevlendirilirler. Bu düzeyde mülki yönetin nasıl araştırıldığını yakından görme olanağı bulurlar.

Bakanlık Merkezi Stajı Dil Kursu Süreci

Kaymakam adayları bu düzeyde İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve yabancı dil bilgisi ağırlıklı olarak uygulanan bir eğitim programına alınırlar. Adayların bu eğitimlerinin son kısmında ülke dışı eğitim sürecine müteveccih olarak geçim kursu da verilmektedir. Bakanlık dil eğitimini kendi dersliklerinde verebilir ya da uygun bulunan özel eğitim müesseselerinde aldırabilir.

Ülke Dışı Stajı 

Geçim kursunu takiben aday memuriyet süreçleri bitirilen ve asaleten soyulma hakkı elde eden Kaymakam adayları Devlet Memurları’nın yurt dışına sevk edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı kararları uyarınca, ülke dışında bir sene zamanla bilgi birikimlerini geliştirmek ve uygulamaları yerinde araştırmak emeliyle ülke dışı stajına sevk edilmektedirler. Gidilecek ülkeler yarıyıldan yarıyıla değişiklik talep etmektedir. Bu gidişat ülkelerin eğitim programlarının başlangıç ve bitiş süreçlerine göre değişkenlik talep etmektedir. Misalin; 106. yarıyıl Kaymakam adayları için İngiltere, Ürdün, Fransa ve İspanya ülkeleri mevzubahisi olmuştur. Bu adayların 85 tanesi İngiltere’ye, kalan adaylar ise diğer ülkelere gönderilmişlerdir.

Kaymakam Vekaleti Stajı

Bu süreçte Kaymakam adayları muhtelif nedenlerle boş bulunan İlçe Kaymakamlıklarına vekaleten misyon yapmak üzere ceddilirler. Bizzat misyon yaparak asıl anlamda bir tecrübe kazanma ve gelişim göstermek olanağı vermesi açısından oldukça ehemmiyet talep eden bu süreçten sonra Kaymakam adayları Kaymakam olmak ismine ehemmiyetli bir adım daha atmış olurlar.

*Son yarıyılda Kaymakam adaylarının vekaleten misyon yapma süreçleri ile ülke dışı staj süreçlerinin lüzumlar dahilinde yer farklılığı gösterdiği gözlemlenmiştir. Bakanlık inisiyatifinde olan bu uygulamanın sürmesi ya da yine öngörülen takvime uyularak tatbik edilmesi muhtemeldir.

Kaymakamlık Kursu Süreci

Kaymakam Adaylarının işe asıl anlamda adım atmalarından evvelki son evre olan Kaymakamlık Kursu’nda son yetişme safhaları asıllaştırılır. Kurs sürecinin sonunda Kaymakam adayları laflı bir röportaja tabi yakalanırlar. Bu röportajda galibiyetli olmaları için en az 60 puan almaları gerekmektedir. Puan skalası ise şu biçimdedir; 60’tan düşük puan alanlar noksan, 60 ilâ 70 puan arasında alanlar yeterli, 71 ilâ 85 puan arasında alanlar galibiyetli, 86 ilâ 100 puan arasında alanlar ise üstün galibiyetli sayılmaktadırlar.

Kaymakamlık kursu sonu görüşmelerinde azami puanı alan ilk üç kaymakam Kaymakamlar boş bulunan ilçelerden istediklerini seçerek ceddilirler. Geri kalan iş üyeleri ise yapılacak kur’a neticesinde ceddilirler.

Kaymakamlar Ne İş Yaparlar? Kaymakamların Görevleri Nelerdir?

Tüm imtihan, staj, kurs süreçlerinde galibiyetli olarak Kaymakamlık işine ceddilen ve bir ilçenin mülki yönet amiri olarak vazifeye başlayan bir iş üyesinin esas vazifeleri ve mesullükleri şu biçimdedir;

 • Kaymakamlar Vali tarafından verilen emir ve yönergeleri uygulamak ve tüm Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bunlara direnilerek çıkarılmış olan ikincil mevzuatın uygulanmasını sağlamakla mükelleftir.
 • İlçe hudutları içerisindeki özel ve genel kolluk güçlerine amirlik ederler.
 • Görev yaptıkları ilçenin tüm lüzum ve meselelerine müteveccih iş ve operasyonlarına dair Vali ile irtibatta olur ve bunları asıllaştırırlar.
 • Vali tarafından çıkarılan yönergeleri ve emirleri ilçe teşkilatı ünitelerine iletirler.
 • Tüm özel yönetleri, mahallî idare ünitelerini, eğitim müesseselerini bizzat ya da Validen arz edecekleri alakalı teftiş, denetim personeli ile beraber inceleyebilirler.
 • İlçeye dair genel işleyişi ve yöneti kumpaslar ve denetlerler.
 • İlçe teşkilatına bağlı bulunan personelin çalışmalarını tertip etme ve sorgulama yetkisini haizdirler.
 • Cumhuriyet Bayramı fotoğrafı merasimine Başkanlık ederler ve bu hususta gelecek tebrikleri kabul ederler.
 • Üst mevzuatın uygulanmasını sağlayıcı emir ve yönergeler verir, kabahat işlenmesini önleyici ihtiyatlar alır ve uygulatırlar.
 • Bulundukları ilçenin konumuna bağlı olmakla beraber hudut güvenliği ve kıyı emniyetine dair tüm işleri ve operasyonları yürütürler.
 • Cumhuriyet savcısı ile beraber ilçesinde bulunan ceza ve tevkif konutlarını, buradaki sıhhat şartlarını sorgulayabilirler.
 • Vali oluru ile ilçe kolluk güçlerinin geçici ya da devamlı olarak yerlerini değiştirebilirler.

Kaymakamların Maaşları Ne Kadar? 

İşe yeni başlayan bir Kaymakam Adayının 2020 seneyi itibariyle maaşı takribî olarak 5900 Türk Lirasıdır. Tüm süreçlerini galibiyet ile bitiren ve bir ilçeye Kaymakam olarak soyulmaya hak kazanan bir mülki yönet amirinin maaşı ise 2020 seneyi itibariyle takribî olarak 6500 Türk Lirasıdır.

*Kaymakam adaylarının ve kaymakamların maaş meblağları takribî meblağlardır ve bireyden bireye değişebilecek olan BES gibi kesintiler ve aile takviyeyi, eş takviyeyi gibi unsurlar dikkate alınmaksızın belirtilmiştir. 

**Kaymakamlık işine dair derlemiş olduğumuz yazımızda yer alan bilgiler aktüel rehberler, mevzuat ve diğer kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerde asıllaşması olası farklılıklar izlenerek yazımız aktüel tutulacaktır.