Kıdem Aylığının Devlet Memuruna Etkisi Nedir? Ne Kadar?

tarafından
45
Kıdem Aylığının Devlet Memuruna Etkisi Nedir? Ne Kadar?

Bazı devlet memurlarının aylık maaş hesabına, kıdem müddetleri dikkate alınarak hesaplanan kıdem aylığı ölçüyü de ilave edilmektedir. Mevzubahisi kıdem aylığı, bazı memurlarının sadece emeklilik haklarını tesirlerken, bazı memurların ise aylık maaşını da tesirler. Bu sebeple kıdem aylığı ile alakalı pek çok sual sorulmaktadır. Memurlar, memur olmak isteyenler ve bu bireylerin yakınları bu mevzularda araştırma yapmaktadır. Peki kıdem aylığı nedir? Ne demek? Kıdem aylığının devlet memuruna tesiri nedir? Kıdem aylığı memurun maaşını ne kadar tesirler?

Kıdem Aylığı Nedir?

Bu aylık, maaşlarını 657 rakamlı DMK’ya göre alan memura hizmet seneleri kapsamında tanımlanan göstergelerin aylık katsayı ile çarpılması neticesinde bulunan ölçü kadar para ödenmektedir. Temel maaşın yanında verilen bir aylık cinsi olarak öğrenilmektedir. Memurların kimilerinin kazandığı hak aylık derece tanımlamasında dikkate alınan hizmet zamanının her bitirilmiş seneyi için emin bir gösterge sayıyı ve aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde bir meblağ bulunur. Bu meblağa kıdem aylığı denmektedir. Kıdem aylığı hesaplanırken kıdem süresi 25 bütün seneden fazla olmamaktadır.

Maaşlarını 657 rakamlı DMK’ya, 926 rakamlı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 3269 rakamlı Uzman Erbaş Kanununa, 3466 rakamlı Uzman Jandarma Kanununa, 2914  rakamlı Yükseköğretim Personel Kanununa ve 202 rakamlı Dominantlar ve Savcılar Kanununa göre alan memurların maaş hesabına kıdem aylıkları da dahil edilir.

Kıdem Aylığı Nasıl Hesaplanır?

Bu aylığın brüt ölçüyü, kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan hizmet müddetleri ile 20 ve aylık katsayının çarpımları neticesinde bulunur. 375 rakamlı Kanun Kararında Kararnamede kıdem aylığı göstergesi 15 olarak tanımlanmıştır. Bu göstergeyi 3 katına kadar Bakanlar Heyetine artırma yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda gösterge sayıyı 01.01.95 tarihinde geçerli olarak 20’ye yükseltildi.

Brüt kıdem aylığı meblağı hesaplandıktan sonra kazanç ödentisi, damga ödentisi, emekli primi kesintisi yapılır. Ayrıca 15 Ekim 2008 evvelinde veya sonrasında misyona başlama hali de kıdem aylığını tesirler.

Kıdem Senesinde Çoğalış Maaşı Nasıl Tesirler?

Memurların kıdem senesindeki çoğalış, kıdem aylığının ölçüsünü ve aylık maaşlarını ve emeklilik haklarını da artırır. Lakin maaş ve tazminat göstergesine bağlı olarak ve kontrata dayalı ücret alan memurların kıdem senesindeki çoğalış, emeklilik haklarını artırırken, çoğalıştan dolayı aylık maaşlarını düşürür. Kıdem müddetindeki 1 senelik çoğalış memur maaşlarına tesirini görmek içik varsayımı hesaplamalar yapılabilir. 2020’de geçerli olana ylık katsayı ve %15 kazanç ödentisi oranı ele alındığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır;

Her 1 kıdem seneyi çoğalışının aylık maaşa tesiri personel yasalarına göre maaş alan ve 15.10.2008 evvelinde işe giren memur için 2,06 TL, 15.10.2008 ve sonrasında iş girenler için 2,11 TL’dir.

Her 1 kıdem seneyi çoğalışının aylık maaşa tesiri ücret ve tazminat göstergesine veya kontrata göre ücret alan ve 15.10.2008 evvel işe girenler için -0,40 TL ve 15.10.2008 ve sonrasında işe girenler için -0.35 TL’dir.