Kimyager Maaşı

tarafından
215
Kimyager Maaşı
Kimyacı, kimyevi bileşikler üzerinde araştırmalar yapar ve bu araştırmaları, yeni ilaç, kozmetik, gıda ve meşrubat gibi mahsuller oluşturmak ve geliştirmek için kullanır.

Kimyacının Görev Tarifi Neleri İçerir?

Boya, yiyecek ve eczacılık dahil muhtelif sektörlerde misyon alabilen kimyacının mesullükleri uzmanlaştığı sahaya göre değişiklikler göstermektedir. İş profesyonellerinin genel misyon tarifi şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Test yapmak için test çözeltileri, bileşikler ve reaktifler hazırlamak,
 • Fiziksel veya kimyevi özellikleri, yapıları, ilişkileri, bileşimleri veya tepkinleri tanımlamak için inorganik ve organik bileşikleri tahlil etmek,
 • Bilimsel neticeleri rapor etmek,
 • Kimyevilerin incelemeyi için teknikler geliştirmek,
 • Araştırma projelerinin incelemesini yapmak, test neticelerini açıklamak veya standart dışı testler geliştirmek için bilim insanları ve mühendisler ile görüşmek,
 • Teçhizat veya bileşiklerin hakimiyet edilemeyen dış değişkenler veya etrafsal etkenler tarafından lekelenmediğinden emin olmak için aylık nitelik hakimiyet testleri yapmak,
 • Laboratuvarda nitelik hakimiyetini sağlamak için kimyevileri ve değişik laboratuvar malzemelerinin son kullanma tarihlerini yakından takip etmek,
 • Tüm teknolojik teçhizatın çalışır gidişatta olduğundan emin olmak için laboratuvar taşıtlarını arınmak, bakımını yapmak ve donanımda ortaya çıkan meseleleri gidermek.

Kimyacı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kimyacı olmak için üniversitelerin dört senelik eğitim veren Kimya kısımlarından lisans derecesi ile mezun olma koşulu bulunmaktadır.

İşverenlerin Kimyacıda Aradığı Kaliteler Nelerdir?

 • Karışık problemleri inceleyip çözebilecek özgüven ve motivasyona sahip olmak,
 • Bilimsel olmayan terimleri kullanarak karışık problemleri söyleyebilmek,
 • Bilgileri tahlil edebilmek,
 • Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 • Bilişim teknolojileri kullanımında yetkinliği bulunmak,
 • Firma veya harici alıcı tarafından tanımlanan arzları karşılayabilmek için iş önceliklendirme ve organize etme beceriyi göstermek,
 • Yaratıcılık göstermek ve bağımsız çalışabilmek için inisiyatif kullanma yeteneğini sergilemek,
 • Net ve doğru raporlar yazabilmek,
 • Takım idaresini sağlayabilmek.
1. derece Sağlık Hizmetleri Sınıfı – Değişik Kimyacı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -137.53 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -36.35 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -172.12 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -309.82 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -103.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,788.86 ₺
Kesintiler Toplamı -758.82 ₺
Net Ücret 4,030.04 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,931.63 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,931.63 ₺