Kit Müşaviri Maaşı

tarafından
199
Kit Müşaviri Maaşı
1. derece Kit Müşaviri Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 155 1,736.66 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -112.56 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -45.28 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -199.90 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -359.81 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -119.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,966.20 ₺
Kesintiler Toplamı -836.55 ₺
Net Ücret 5,129.65 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,765.12 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,765.12 ₺