Komiser Yardımcısı Maaşı

tarafından
249
Komiser Yardımcısı Maaşı
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,250 46.75 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 158 1,770.27 ₺
Ek Ödeme 74 829.12 ₺
Fazla Mesai 40 448.17 ₺
Atama Bedeli 2,100 247.67 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -121.50 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -43.24 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -206.29 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -371.33 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -123.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,697.57 ₺
Kesintiler Toplamı -865.36 ₺
Net Ücret 4,832.21 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,824.72 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,824.72 ₺
  • Bu ünvan için yapılan hesaplamada, yan ödeme, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla çalışma oranları çalışılan üniteye ve ehemmiyete göre farklılıklar göstermektedir. Oranlar minimum oranlar üzerinden hesaplanmıştır.