Lise veya Ortaokul Mezunu Memur Maaşı

tarafından
215
Lise veya Ortaokul Mezunu Memur Maaşı
Memur, yönetimsel bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen iş grubuna verilen addır. Devlet memurları aylık ücret almak suretiyle çalışır. Kamu vazifelisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet teminatı altındadır.

Devlet Memurlarının Sorumlulukları Nelerdir?

Devlet memurları, yasa ve mevzuatta belirtilen vazifeleri, bağlı bulundukları hizmet ünitelerinde zamanında ve yetersizsiz bir biçimde yapmakla mükelleftir. 657 numaralı yasada, “vazifelerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı mesul” olduğu belirtilen devlet memurlarının yerine getirmekle mükellef olduğu bazı mesullükler bulunmaktadır. “Devlet Memurları Yasau” ile çerçevelendirilen mesullükler şunlardır;

 • Ytesirli amir tarafından verilen vazifeleri yasaya uygun bir biçimde yerine getirmek,
 • Hiyerarşiye bağlı olarak alınan emri, tüzüğe ters olması vaziyetinde yerine getirmemek,
 • Görevi yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı korumamak,
 • Yurt dışında yerine getirilen misyonlarda devlet haysiyetini yaralayacak bir tutumda bulunmamak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına sadık kalmak,
 • İş birliği içerisinde çalışmak,
 • Yasada belirtilen kılık giysi kaidelerine uymak,
 • Kamu hizmetinde kullanılan vasıta gereçleri kişisel emeller için kullanmamak,
 • Kendilerine teslim edilen devlet mülkünü korumak.

Memurluğa Kabul Koşulları Nelerdir?

Memur adaylarının, hizmet verecekleri kamu kuruluşuna bağlı olarak mezuniyet derecesi koşulları değişmektedir. Devlet memurluğuna kabul için tüm müesseselerde aranan ortak kaliteler şunlardır;

 • Türk yurttaşı olmak,
 • Anayasal kumpasa ve devletin güvenliğine karşı kabahat işlememiş olmak,
 • Memur adayının, kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması,
 • Ticaret ya da esnaflık sıfatına ters olacak hiç bir işte çalışmamak,
 • Erkek adayların, askerlik zorunluluğunun bulunmaması; askerlik hizmetini yapmış ya da ertelemiş olmak,
 • Şahsın us sıhhatinin yerinde olması,
 • Hiçbir politik partiye mensubiyeti bulunmamak.
1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Memur Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 49 549.01 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -120.11 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -30.20 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -136.38 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -245.49 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -81.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 3,978.86 ₺
Kesintiler Toplamı -613.18 ₺
Net Ücret 3,365.68 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,815.51 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,815.51 ₺