Lise veya Ortaokul Mezunu Mutemet Maaşı

tarafından
181
Lise veya Ortaokul Mezunu Mutemet Maaşı
Mutemet, çalıştığı müessesede para akışından ve para dağıtımından mesul bireyler ismine çalışan bireylere denir. Devlet daireleri, bankalar, sağlık kurumular vb. gibi müesseseler, bu işin icra edildiği yerlerdir. Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir ve güven ehli adam anlamına gelmektedir. Bu işi yapanlar, çalıştığı yere göre farklı unvanlara sahip olur. Maliyet yetkilisi, muhasebe yetkilisi ya da tüketme yetkilisi bu unvanlardan kimileridir.“Mutemet nasıl olunur?” ve “Mutemet olma koşulları” gibi merak ettiğiniz ayrıntıları altta bulabilirsiniz.

Mutemet Ne İş Yapar?

Hazinedar, tahsildar ve icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi ismine para ya da para yerine geçebilecek kıymetleri geçici olarak almak, yakalamak, dağıtmak ve yollamak, bu işin mesullükleri arasındadır. Kısacası muhasebesel işlerle ilgilenirler.

Nasıl Mutemet Olunur?

Muhasebe işlerinden kavramak bu işi yapmak için zorunlu olan ilk koşuldur. Bu işi yapmak için alakalı ticaret iş liselerinden, akademilerden veya ön lisans programlarından mezun olmak yeterlidir. Devlet dairelerinde bu pozisyonda çalışmak için memur olma koşullarını yerine getirmek gerekir. Özel ofislerde ve müesseselerde çalışmayı düşünenler ise iş bültenlerine müracaat eterek kariyer sürecini başlatabilir.

Mutemet Olmak için Gerekenler

  • Lise veya dengi bir eğitim müessesesinden mezun olmak
  • Askerlikle ilişkisi bulunmamak opsiyonel
  • Muhasebe eğitimi almak

Mutemetlik Ünitesinin Görevleri

  • Muhasebe yetkilisi ismine muhasebe işlerini yapmak
  • Maaşların dağıtılması
  • Kaynakların mevzuatlara uygun tüketilip tüketilmediğini hakimiyet etme
  • Gelir ve alacakları tahsil etme
  • Harcırah, avans ve kredileri yönetme
1. derece Değişik Müesseseler – Lise veya Ortaokul Mezunu Mutemet Fiyatı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 49 549.01 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -120.11 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -30.20 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -136.38 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -245.49 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -81.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 3,978.86 ₺
Kesintiler Toplamı -613.18 ₺
Net Maliyet 3,365.68 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,815.51 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,815.51 ₺