Mal Müdürü Maaşı

tarafından
676
Mal Müdürü Maaşı
Mülk müdürü, ilçe maliye teşkilatlarındaki genel işleyişin mevzuata uygun olmasını sağlamakla mükelleftir. Bulunduğu ünitenin amiri konumunda olan mülk müdürü, teftişi altında hakikatleşen harekâtların yasaya uygunluğunun sağlanmasından birinci derecede sorumludur.

Mülk Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

Mülk müdürnamın mesullükleri hizmet verdiği üniteye bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Mülk müdürnamın vazife tasviri alakalı mevzuatta şu başlıklar altında verilmiştir; saymanlık ve muhasebe yetkilisi olarak misyonlar, ulusal emlak hizmetlerine müteveccih misyonlar, muhakemat hizmetlerine müteveccih misyonlar, aidat dairesi müdürü sıfatıyla misyonları, ilçe yönet heyeti abonesi olarak misyonlar, sosyal destekleşme mütevelli kurulu abonesi olarak misyonlar. Tüm bu sıfatlar çerçevesinde mülk müdürnamın yerine getirmekle mükellef olduğu misyonlar şunlardır;

 • Ulusal emlak işlerinin mevzuata uygun işlemesini sağlamak ve borç kaydı takibini yapmak,
 • Sayman sıfatıyla, kazanç aidatlarını idaremek,
 • Mali işlerin takibini yapmak, gerektiği takdirde definenin temsilcisi sıfatıyla alakalı müesseselere dava açılmasını sağlamak, avukat olmadığı gidişatlarda bizzat dava takibini yapmak,
 • Aidat dairesi müdürü sıfatıyla, tahsilat harekâtlarının yasalara uygun biçimde hakikatleştirilmesini sağlamak,
 • Vakıf mütevelli kurulu abonesi sıfatıyla, muhtaçlık hududundaki yurttaşları tanımlayıp, nakdi dayanak reelleştirmek,
 • Maliye Bakanlığı tarafından ceddilen tüm misyonları yerine getirmek.

Nasıl Mülk Müdürü Olunur?

Bir kamu misyonu olan mülk müdürlüğü, misyonda yükselmeye natürel olmayıp, laflı imtihanın ardından yapılacak cetmeyle hakikatleşmektedir. Söz mevzusu pozisyona ceddilebilmek için alttaki koşulları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin Siyasal Bilimler, Firma, Maliye gibi alakalı kısımlarından lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Ulusal Emlak Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhakemat Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarında en az 2 sene çalışmış olmak,
 • Muhasebe yetkilisi sertifikası sahibi olmak.

İşverenlerin Mülk Müdüründe Aradığı Kaliteler Nelerdir?

 • Takım idaresini hakikatleştirebilmek,
 • Minimum teftişle çalışabilecek öz disipline sahip olmak,
 • Yazılı ve laflı muhteşem irtibat mahareti sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri mükellefliği bulunmamak.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Mülk Müdürü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,050 76.67 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatsi 15.00 % -131.40 ₺
Damga Aidatsi 7.59 ‰ -44.40 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -193.41 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -348.14 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -116.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,849.56 ₺
Kesintiler Toplamı -833.35 ₺
Net Ücret 5,016.21 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatsi Matrahı 1,890.72 ₺
Yıllık Gelir Aidatsi Matrahı 1,890.72 ₺