Marmara Üniversitesi Tam Zamanlı KPSS’li KPSS’siz Personel Alıyor!

0
21
views
Son güncelleme

Resmi Gazete 17 Şubat 2020 tarihli ilanlarını yayımladı. Yayımlanan bültenlere göre kamuya Marmara Üniversitesi tarafından sözleşmeli olarak tam zamanlı çalışacak personel alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar üniversitenin Bilgi Harekât Dairesi Başkanlığına yapılacak. Bu doğrultuda istihdam edilecek adaylardan KPSS puanı aranıyor. KPSS puanı olmayan adaylarda başvuru yapabilecek. Ancak bazı niteliklere sahip olmaları zorunludur.

KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1 Kamu müessese ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi harekât birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c b bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280 ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, farklıları için en az 5 yıllık işsel tecrübeye sahip bulunması İşsel tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 şöhretçi maddesinin B bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır,

d Bilgisayar çevre birimlerinin teçhizatı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2 Kamu müessese ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

KPSS DETAYI NEDİR?

Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS KPSS P3 B puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Yabancı Dil İmtihanı veya bu dilde yapılan öteki yabancı dil sınavına sınavlarına girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile Yabancı Dil İmtihanı veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır 0 olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURULAR:

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru süreci başlamış olup adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde reelleştirmeleri zorunludur. Bu kapsamda adaylar başvurularını 17 Şubat 2020 tarihi ile 02 Mart 2020 tarihine kadar reelleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular istenen dokümanlar ile birlikte üniversiteye yapılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here