Matematikçi Maaşı

tarafından
345
Matematikçi Maaşı
Matematik hocayı, talebelerin matematiksel kavramları kavramasını sağlayarak tenkidi düşünme becerilerini geliştirmelerine takviyeci olur. Anaokulundan üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde ders verebilir.

Matematik Hocasının Sorumlulukları Nelerdir?

Matematik hocanın mesleksel mesullükleri ders verdiği talebe yaşına göre değişiklikler gösterir. İş profesyonellerinin genel mesullükleri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Matematiksel terminoloji ve yöntemleri öğretmek,
 • Talebelerin matematiksel problem çözme maharetleri ve taktiklerini geliştirmelerine takviyeci olmak,
 • Talebelerin, matematiğin değişik bilimsel marifetlere takviyeci olduğunu fark etmelerini sağlamak,
 • Müfredatı ve devletin esas eğitim standartlarını yansıtan ders tasarıyı hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek,
 • Talebelerin lüzumlarını karşılamak için matematik eğitim müfredatını fertsel lüzumlara göre uyarlamak,
 • Talebelerin akademik ve sosyal gelişimlerini değerlendirmek,
 • Talebe ilerlemesini proaktif bir biçimde ailelere iletmek,
 • Talebelerin matematik bilgi ve kabiliyetlerinin kastedilen ders standartlarını karşılamasını değerlendirmek,
 • Talebelerin mevzuya alakalarını sürdürmek için öğretim materyalleri planlamak,
 • Talebe tutum standartlarını oluşturmak ve sürdürmek.

Matematik Hocayı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Matematik hocayı olmak için üniversitelerin dört senelik eğitim veren Matematik Hocalığı kısmından lisans derecesi ile mezun olma koşulu bulunmaktadır. Ayrıca, Matematik – Bilgisayar ve Matematik Mühendisliği kısmı mezunu fertler de pedagojik formasyon alarak bu mesleksel unvana hak kazanmaktadır.

Patronların Matematik Hocasında Aradığı Kaliteler Nelerdir?

Matematik hocasının, talebelerin değişikliklerini gözlemleyerek, tüm sınıfın derse etkin katılım göstermesini sağlayacak eğitim metodolojileri uygulaması beklenir. Patronların matematik hocasında aradığı değişik kaliteler şunlardır;

 • Özverili ve sabırlı olmak,
 • Talebeleri bilme sürecine dahil edebilecek seçenek eğitim metodları geliştirebilmek,
 • Bilgiyi tesirli bir biçimde aktarabilecek laflı bağlantı maharetine sahip olmak,
 • Kendisinin ve başkalarının zamanını idareyebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri mükellefliği bulunmamak; misyonunu bitirmiş, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.
1. derece Lisans Mezunu Matematikçi Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,750 65.45 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 130 1,456.55 ₺
Ek Ödeme 120 1,344.51 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -130.89 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -39.64 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -190.61 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -343.09 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -114.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,222.10 ₺
Kesintiler Toplamı -818.23 ₺
Net Ücret 4,403.87 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,887.35 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,887.35 ₺