MEB Maarif Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılığı 2020 Maaşı Ne Kadar?

tarafından
808
MEB Maarif Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılığı 2020 Maaşı Ne Kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı‘nın 2017 senesinde kurulmuş olan Bakanlık denetim heyetinde görevlendirdiği Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcıları ile Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişlerinin özlük hakları nelerdir? Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı ve Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliği 2020 ücreti ne kadar? Nasıl Millî Eğitim Bakanlığı maarif müfettişi olunur? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Kimler Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Olabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı denetim heyetinde Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi olarak çalışmak isteyen adaylar için iki biçimde alım yapılır. İlk alım yapılan grup eğitmenlik işinde sekiz yıl tecrübe edinmiş olan ve hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde misyonunu sürdüren adaylardır, ikinci alım yapılacak grup ise KPSS A Grubu alan bilgisinden zorunlu puan cinslerinde yeterli puanı almış olan Hukuk ve İİBF ile dengi yerlerden mezun olan adaylardır.

Her iki grup için birbirinden değişik imtihan mevzuları ile yapılacak olan yazılı imtihan ve yazılı imtihan neticesinde muvaffakiyet kazanmış olan adaylar için yapılacak olan sözlü röportajlar sonucunda adaylar Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısı olmaya hak kazanmaktadırlar.

Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı yazılı imtihanına işe alınacağı haber edilen aday rakamının en fazla yirmi katı kadar adayın girme hakkı olacaktır. Bu adayların yazılı imtihanda başarılı sayılabilmeleri için imtihan mevzu başlıklarının her birisinden en az 60 puan almış olmaları ve bu alanlardan alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Ancak bu başarı Maarif Müfettiş Yardımcılığı sözlü müzakerelerine katılabilmek için yeterli değildir.  Adayların yapılan sıralama sonucunda işe alınacak aday rakamının dört katı kadar aday arasında olanları sözlü mülakata katılabileceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcıları Ne İş Yaparlar?

Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısı ve Maarif Müfettişleri Bakanlık ismine, denetim heyetine bağlı olarak Bakanlık uhdesinde denetim ve analiz vazifelerini ifa etmektedirler. Bu tahliller alakalı belge üzerinden yapılabileceği gibi bizzat alakalı yere turne ile gidilerek yerinde analiz şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir. İş üyelerinin görevlerine dair daha ayrıntılı bilgilere altta yer vermiş olduğumuz manipülasyon ile erişebileceğiniz İŞ TANITIM yazımızda göz atabilirsiniz;

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısı 2020 Alımı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfettiş Yardımcısı için müessese içerisinden alım yapmakta iken 2017 senesinden itibaren olanağını da yeni idarelik ile beraber getirdi. Ancak Bakanlık henüz hiç açıktan alım yapmadı. Uzun müddettir beklenen Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılığı alımının 2020 senesinde gerçekleştirileceğine dair temenni bulunmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısı ve Maarif Müfettişliği Görev Yeri ve Özlük Hakları

Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcıları ile iş tanıtım yazımızda ayrıntılarına değindiğimiz yeterlik süreçlerini başarılı bir şekilde geride bırakan Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişlerinin sorumluluk yerleri Bakanlığın merkezinin bulunduğu Ankara şehrinde heyeti olan denetim heyetidir. Ancak misyon gereği turneler ile yerinde analizlere gidebilecek olan Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişlerinin özlük hakları kamuda yer alan öteki müfettişlere denktir. Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişleri 3600 ek gösterge ile vazifelerini yapmaktadırlar.

Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısı ve Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliği 2020 Ücreti Ne Kadar?

İşe yeni girecek olan Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcısının 2020 ücreti takribî olarak 6100 Türk Lirası olacaktır. Yeterlik süreçlerin galibiyet ile geride vazgeçmiş olan bir Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişinin ücreti ise takribî olarak 6950 Türk Lirası olacaktır.

*Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcılarının ve Maarif Müfettişlerinin maaşları ile ilgili olarak belirtmiş olduğumuz sayılar takribî sayılardır. Bireyden bireye değişen BES vs. kesintileri, çocuk desteği, eş desteği gibi ek ödemeleri kapsamamaktadır. Bunun yanında işe hocalık işinden geçecek olan ve memurluk derecesi daha yüksek olacak olan personelin vaziyeti de dikkate alınmamıştır.