MEB Okul Müdürü Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2020 Ne Kadar?

tarafından
356
MEB Okul Müdürü Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2020 Ne Kadar?

Ulusal Eğitim Bakanlığı‘na bağlı mekteplerde Müdür ve Müdür Dayanakçısı nasıl olunur? Millî Eğitim Bakanlığı EKYS Mektep Müdürlüğü ve Mektep Müdür Takviyeciliği imtihanı nasıl? Millî Eğitim Bakanlığı Mektep Müdürü maaşı 2020 senesinde ne kadar? Millî Eğitim Bakanlığı Mektep Müdür Dayanakçısı maaşı 2020 senesinde ne kadar? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Nasıl Millî MEB Okul Müdürü Okul Müdür Yardımcısı olunur?

Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı mekteplerde mektep müdürü ve mektep müdür dayanakçısı olmak isteyen adayların Bakanlık ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM arasından asıllaştırılan imtihan protokol kararları uyarınca asıllaştırılan Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Müesseselerine İdareyici Seçme İmtihanı ya da kısa ismiyle Millî Eğitim Bakanlığı EKYS seanslarına katılmaları gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı EKYS imtihanına müracaatta bulunmak isteyen adayların üniversite mezunu olmalarının yanı gizeme Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı mekteplerde hocalık misyonu yapıyor olmaları ya da son dört sene süresince adli ya da yönetimsel rastgele bir soruşturma geçirmemiş ve bu soruşturma sonucunda misyonlarından alınmamış olmaları gerekmektedir. Bu genel şartları sağlayan adayların Bakanlık tarafından tanımlanmış olan bazı özel koşulları da taşıyor olmaları gerekmektedir.

Gerek Millî Eğitim Bakanlığı Mektep Müdürlüğü gerekse Millî Eğitim Bakanlığı Mektep Müdür Takviyeciliği işlerine girebilmek için Millî Eğitim Bakanlığı EKYS imtihanına müracaatta bulunmak ve misyona getirilmek için lüzumlu olan genel ve özel koşulları, Millî Eğitim Bakanlığı EKYS imtihanına detaylı bilgileri araştırabileceğiniz yazımıza altta yer alan manipülasyon ile erişebilirsiniz;

Millî Eğitim Bakanlığı EKYS MEB Okul Müdürü Okul Müdür Yardımcısı İmtihanı

Sınava müracaat koşullarını taşıyan adaylar için Ulusal Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan imtihan protokolü kararlarına göre imtihanın yazılı düzeyi reelleştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı EKYS yazılı imtihanında adaylara toplam 80 adet çoktan seçmeli sual yöneltilmektedir. Bu 80 adet suali cevaplamak için Müdür ve Müdür Dayanakçısı adaylarının toplam 150 dakika vakitleri bulunmaktadır.

Adaylara 28 adet sual Genel Kültür ve Genel Marifet alanından, 8 sual Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi mevzularından, 36 adet sual Alan Bilgisinden, 8 sual ise Mevzuattan yöneltilmektedir. Bu genel mevzu başlıklarının sual dağılımları ise alttaki biçimdedir;

Genel Kültür ve Genel Marifet Kısmı – 28 sual
Atatürk Prensipleri ve İnk. Tarihi Kısmı – 8 sual

Alan Bilgisi Kısmı – Toplam 36 sual 

Eğitim Bilimleri Alanı – 28 sual
Değerler Eğitimi Alanı – 4 sual
Eğitim ve Öğretimde Etik Alanı – 4 sual

Mevzuat Kısmı – Toplam 8 sual

Mevzuat kısmı alttaki yasalardan oluşmaktadır. Tüm yasalardan sual gelmemektedir ancak hangi yasalara dair sual geleceği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi inisiyatifindedir. Geçtiğimiz senelerde mevzuat alanı imtihanın yüzde kırkını oluşturmaktaydı. Ancak artık yüzde on ağırlıkla sekiz sual ihtiva etmektedir.

Tüzük
-Türkiye Cumhuriyeti 1982 Tüzüğü

Temel Mevzuat
-657 Say. Devlet Memurları Kan.
-3071 Say. Arzuhal Hakkının Kull. Dair Kan.
-4483 Memurlar ve Diğ. Kamu Gör. Suçlanması Hk. Kan.
-4688 Say. Kamu Gör. Sendikaları ve Top. Sözl. Kanunu
-4982 Say. Bilgi Edinme Kanunu
-5018 Say. Kamu Mali Doğrultu. ve Kont. Kan.
-5442 Say. Şehir İd. Kanunu

Eğitim ve Bakanlık Mevzuatı
-222 Say. İlköğretim ve Eğitim Kanunu
-1739 Say. Ulusal Eğitim Temel Kanunu
-652 Say. Ulusal Eği. Bak. Teşkilat ve Gör. Hk. Kanun Hük. Kar.

Millî Eğitim Bakanlığı EKYS Mektep Müdürlüğü ve Mektep Müdür Takviyeciliği Laflı Mülakatları

Millî Eğitim Bakanlığı EKYS imtihanına katılan adaylardan tanımlanmış olan kadro rakamının üç katı kadarı arasında yer alan galibiyetli adaylar Bakanlık tarafından oluşturulacak olan komitelerince reelleştirilecek olan görüşmelere katılabileceklerdir. Adayların laflı görüşmelerde galibiyetli olarak Mektep Müdürü ya da Mektep Müdür Dayanakçısı olarak soyulabilmeleri için en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Adayların Mektep Müdürü ya da Mektep Müdür Dayanakçısı olarak soyulmalarına temel galibiyet puanları; Yazılı imtihan puanlarının %80’i, laflı röportaj puanlarının ise %20’si baz alınarak hesaplanmaktadır. Adayların elde edecekleri bu son galibiyet puanları reelleştirilecek olan sonraki Millî Eğitim Bakanlığı EKYS imtihanının müracaatları başlayana dek geçerliliğini gözetmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Mektep Müdürü 2020 Maaşı Ne Kadar?

Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı mekteplerde vazife yapan mektep müdürlerinin 2020 seneyi itibariyle aldıkları maaş takribî olarak 4100 Türk Lirası’dır. Bu meblağ iş üyelerinin kademe ve derecelerine göre değişkenlik gösterebildiği gibi BES gibi kesintiler ve aile takviyeyi, ek ders ücreti gibi meblağların ilave edilmesi ile de değişiklik talep edebilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Mektep Müdür Takviyeciliği 2020 Maaşı Ne Kadar?

Ulusal Eğitim Bakanlığı bünyesinde vazife yapan Müdür Dayanakçılarının maaşı hoca maaşına ilave edilecek olan ek ders fiyatları ile oluşmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Mektep Müdür Dayanakçılarının 2020 seneyi maaşı takribî olarak hoca maaşı olan 3920 Türk Lirasına ilave edilecek ek ders ücreti meblağına göre tanımlanmaktadır. Bu meblağ mektep cinsine göre 18 saat ile 22 saat arasında değişkenlik göstermektedir. Yeniden mektep cinsine göre derslerin saat fiyatları da değişiklik talep etmektedir.