MEB, ÖSYM ve AÖF Sınav Görevlileri Ücretleri 2020 Ne Kadar?

tarafından
58
MEB, ÖSYM ve AÖF Sınav Görevlileri Ücretleri 2020 Ne Kadar?

Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM ve AÖF imtihan vazifelileri 2020 senesinde ne kadar fiyat alacak? Ulusal Eğitim Bakanlığı, Talebe Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Sarih Öğretim Fakültesi tarafından tertip edilen imtihanlarda imtihan vazifelisi olarak çalışacak olanların 2020 imtihan fiyatleri söylendi. Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 yarıyılında geçerli olmak üzere; 657 rakamlı DMK’nın 154 şöhretçi maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan sayılar ile ek gösterge sayılarının aylık meblağlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,146061 olarak tanımlanmıştır. Bu aylık katsayıya göre de Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM imtihan vazifelileri 2020 fiyatleri şu biçimde tanımlanmıştır:

Millî Eğitim Bakanlığı İmtihan Fiyatleri 2020

Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından 01/01/2020-30/06/2020 yarıyılında asıllaştırılacak imtihanları şunlardır: Sarih Öğretim Lisesi ve Sarih Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk İmtihanı ile Liseye Geçiş İmtihanı/Bahane Hafta Sonu imtihanlarıdır. Bu imtihanlarda: Bina vazifelisi ve takviyecisi, Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen ile Dayanakçı Manili Gözetmen görevlendirilecektir. İşte Millî Eğitim Bakanlığı imtihan vazifelileri net fiyatleri 2020:

 • Bina İdareyicisi Fiyati 2020 : 233,78 TL
 • Bina İdareyici Takviyecisi Fiyati 2020 : 209,17 TL
 • Salon Başkanı Fiyati 2020 : 203,02 TL
 • Gözetmen Fiyati 2020 : 196,86 TL
 • Yedek Gözetmen Fiyati 2020 : 147,65 TL
 • Dayanakçı Manili Gözetmen Fiyati 2020 : 246,08 TL

AÖF İmtihan Fiyatleri 2020

2020 AÖF imtihanlarında, imtihan vazifelisi olarak vazife yapanlar için bir zam öngörülmemiştir. Fiyatler 2018 seneyi ile aynı kalmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM imtihan vazifelileri için yapılan zamların AÖF imtihan vazifelileri için uygulanmaması çok göze batan bir vaziyettir.

 • Salon Başkanı Fiyati 2020 : 100 TL
 • Gözetmen Fiyati 2020 : 90 TL

ÖSYM İmtihan Fiyatleri 2020

Talebe Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir çok 01/01/2020-30/06/2020 yarıyılında bir çok imtihan uygulanmaktadır. Bu imtihanlar: Elektronik Yabancı Dil İmtihanı e-Yabancı Dil Sınavı 2020/1 İngilizce, Elektronik Yabancı Dil İmtihanı e-Yabancı Dil Sınavı 2020/2 İngilizce, Sayıştay Üzüntüye İmtihanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş İmtihanı, Tıp Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit İmtihanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit İmtihanı, Ulusal Korunma Üniversitesi Askeri Talebe Aday Tanımlama İmtihanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleksel Bilgiler Seviye Tespit İmtihanı, Elektronik Yabancı Dil İmtihanı, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Takviyecisi Adaylığı Yazılı İmtihanı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş İmtihanı, İş Sıhhati ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Doktorluğu ve İş Güvenliği Uzmanlığı İmtihanı, Elektronik Yabancı Dil İmtihanı, Yükseköğretim Müesseseleri İmtihanı 2020-YKS 1. Seans Temel Yeterlilik Testi TYT, Yükseköğretim Müesseseleri İmtihanı 2020-YKS 2. Seans Alan Yeterlilik Testleri AYT, Yükseköğretim Müesseseleri İmtihanı 2020-YKS 3. Seans Yabancı Dil Testi YDT, Elektronik Yabancı Dil İmtihanı e-Yabancı Dil Sınavı 2020/6 İngilizce, Elektronik Yabancı Dil İmtihanı e-Yabancı Dil Sınavı 2020/7 Almanca/Fransızca, Dikey Geçiş İmtihanı 2020-DGS biçiminde olacaktır. Bu imtihanlarda ÖSYM bir çok imtihan misyonlusunu görevlendirecektir. Peki, bu imtihan vazifelileri 2020 senesinde ne kadar net fiyat alacak? İşte, ÖSYM imtihan vazifelileri net fiyatleri 2020 :

 • Bina İmtihan Mesulü Fiyati 2019 : 369,12 TL
 • Bina İmtihan Mesulü Takviyecisi Fiyati 2019 : 246,08 TL
 • Bina İdareyicisi Fiyati 2019 : 246,08 TL
 • Bina İdareyici Takviyecisi Fiyati 2019 : 221,47 TL
 • Salon Başkanı Fiyati 2019 : 221,47 TL
 • Gözetmen Fiyati 2019 : 184,16 TL
 • Yedek Gözetmen Fiyati 2019 : 147,65 TL
 • Dayanakçı Manili Gözetmen Fiyati 2019 : 246,08 TL
VAZİFE ADI UYGULANACAK GÖSTERGE MEMUR ÜCRET KATSAYISI 01 OCAK -30 HAZİRAN BRÜT FİYAT ÜCRET KATSAYISI X GÖSTERGE NET FİYAT BRÜT ÖLÇÜ X 0,84241
BİNA İMTİHAN MESULÜ 3000 0,146061 438,183 369,1297
BİNA İMTİHAN MESULÜ TAKVİYECİSİ 2000 0,146061 292,122 246,0864
BİNA İDAREYİCİSİ 2000 0,146061 292,122 246,0864
BİNA İDAREYİCİ YARDIMCISINA 1800 0,146061 262,9098 221,4778
SALON BAŞKANI 1800 0,146061 262,9098 221,4778
GÖZETMEN 1500 0,146061 219,0915 184,5648
YEDEK GÖZETMEN 1200 0,146061 175,2732 147,6518
DAYANAKÇI MANİLİ GÖZETMEN 2000 0,146061 292,122 246,0864