Medya Okuryazarlığı Zorunlu Olacak Mı?

tarafından
121
Medya Okuryazarlığı Zorunlu Olacak Mı?

Bağlantı fakültesi mezunları senelerdir medya okuryazarlığı dersinin lüzumlu olması için çaba ediyor. Orta mekteplerde seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine ne yazık ki formasyonlu bağlantı fakültesi mezunları giremiyor. Formasyonlu bağlantı fakültesi mezunlarının vermesi gereken medya okuryazarlığı dersini değişik dal hocaları ek ders olarak vermekte.

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medya okuryazarlığı, kitle bağlantı vasıtaları yoluyla elde edinilen iletileri analiz etme, değerlendirme ve iletme marifetidir. Günümüzde daha çok medyayı analiz etebilme mevzusu üzerinde durulmaktadır. Medya okuryazarlığı, izleyicinin medya mesajlarını doğru okuması ve kendi mesajlarını üretebilmesi için katkıda bulunur.

Medya okuryazarlığındaki esas emeller; medyanın ilettiği iletilerin doğru okunması, şahsa medyanın sunduğu dünyanın hakikat olmayabileceğini anlatması, medyanın idareme işlevin de olduğunun farkına varması gibi amaçları kapsamaktadır. Başka Bir Deyişle medya okuryazarlığı eğitimi medyayı doğru okuyan, analiz eten, kitle bağlantı taşıtlarından gelen mesajlara tenkidi bakan fertler yetiştirmeyi emeller.

Medya Okuryazarlığı Eğitimi Neden Ehemmiyetli?

2000’li senelerin moda trendi olan bilişim ve buna bağlı olarak büyüyen sosyal medya kullanımı ile medya okuryazarlığı eğitimi büyük bir ehemmiyete sahip oldu. Gelişmiş ülkelerin tamamında lüzumlu olan medya okuryazarlığı meyli 2000’li senelerin başından itibaren lüzumlu dersler arasına alınması gündeme geldi. Fakat geçen senelerde lüzumlu dersler kapsamına alınmayan medya okuryazarlığı ”hala” işin ehli formasyonlu bağlantı fakültesi mezunlarınca okutulmuyor.

Zaman zaman sosyal medyada gündeme gelen ”mavi balina” gibi oyunlar medya okuryazarlığı ehemmiyetini bize bir kere daha gösteriyor. Sosyal medya kullanımının 10 yaşına kadar düştüğü günümüz koşullarından ”medya okuryazarlığı” eğitiminin lüzumlu olmaması ise us alır bir iş değil.

Değişen Ulusal Eğitim Bakanları, idareyiciler ve değişik devlet büyükleri gençleri sosyal medyanın negatif yanlarından gözlemek gerektiğini söylese de bunlar yalnızca sözde kalmakta. Bu işin eğitimini almış formasyonlu irtibatçılar medya okuryazarlığı dersine girememekte.

Medya Okuryazarlığı Lüzumlu Ders Olacak Mı 2019?

Gelinen süreçte medya okuryazarlığı dersinin lüzumlu olması hep gündemde kalmakla birlikte lüzumlu olması doğrultusunda somut bir adım atılmamaktadır.