Memur Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

tarafından
231
Memur Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

2018 seneyi Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Temel Veriler

01/07/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında geçerlidir.

antakya escort
antakya escort
iskenderun escort

KATSAYILAR
Maaş Katsayısı 0,11794
Taban Aylık Katsayısı 1,8461
Yan Ödeme Katsayısı 0,037402
Kıdem Aylık Göstergesi
Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Seneyi*Maaş Katsayısı
Her hizmet seneyi için 20,
25 seneyi hizmetten sonra 500
Aile Desteği Tahsisatı Eş için
2.134*Maaş Katsayısı
251,68396
Aile Desteği Tahsisatı Çocuk İçin- İki çocuk hududu 2010 senesinden itibaren kaldırılmıştır
Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı
Anekdot: 0-6 yaş arası için 72 nci ay dahil iki katı uygulaması yapılmaktadır.
29,485 Bir çocuk
58,97 İki çocuk
88,455 Üç çocuk
117,94 Dört çocuk
147,425 Beş çocuk
Anekdot: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.
Dogum Desteği Tahsisatı
633 rakamlı KHK’nın ek 4. maddesi kararı gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren; Türk yurttaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum desteği yapılır.
Vefat Desteği Tahsisatı
Es veya Çocugun Vefatı 9500*Maaş katsayısı
Memurun Vefatı 9500*2*Maaş katsayısı
1120,43
2240,86
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı
1120,43
Emekli Keseneği Kişi İçin % 16
Emekli Keseneği Ktümörüm İçin % 20
.
Emeklilik Keseneği matrahına ilave edilecek azami Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar 2016-2017 toplu kontratının 42. maddesi uyarınca
Ek Gös. 8400 ve yukarıyası % 255
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç % 215
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç % 195
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç % 165
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç % 145
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç % 85
Diğerlerinde % 55
.
HARCIRAHLAR
YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar 1
b Göstergesi 5800 Dahil – 8000 Hariç Olanlar
c Ek Göstergesi 3000 Dahil – 5800 Hariç Olanlar
d Kadro Derecesi 1 – 4 Olanlar
e Kadro Derecesi 5 – 15 Olanlar
51,60
48,15
45,20
39,85
38,75
1 6245 rakamlı Harcırah Kanununun 33 şöhretçi maddesinin b bendine göre verilecek yevmiyelerin hesabında bu meblağ temel alınır.
* 6245 rakamlı Harcırah Kanununun 33 şöhretçi maddesinin b ve d fıkralarına göre uyuyacak yer temini için ödenecek fiyatlerin hesabında, yevmiyelerinin %50 artırımlı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar Madde 50
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a Kadro Derecesi 1 – 4 Olanlar
b Kadro Derecesi 5 – 15 Olanlar

15,80
15,25
Bu tazminattan faydalananlardan;
1 Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 rakamlı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıyada yazılı ölçülerin yarısı ek olarak ödenir.
2 Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak ölçünün yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.
Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler
VERGİ ORANLARI
Damga Aidatı Oranlari 16.08.1999’dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.
Fiyatliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden

Binde 7,59
.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ FİYATLILAR İÇİN
14.800 Türk Lirasına kadar %15
34.000 Türk Lirasının 14.800 lirası için 2.220 TL, aşırısı %20
80.000 Türk Lirasının 34.000 lirası için 6.060 TLfiyat kazançlarında 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, aşırısı %27
80.000 TL’den aşırısının 80.000 TL’si için 18.480 TL fiyat kazançlarında 120.000 TL’den aşırısının 120.000 TL’si için 29.280 TL, aşırısı %35
ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI
Birinci derece manililer için 1000 TL,
İkinci derece manililer için 530 TL
Üçüncü derece manililer için 240 TL
BRÜT ASGARİ FİYAT
2018 seneyi için günlük 67,65 TL’den 30 gün üzerinden 2.029,50 TL