Memur Nedir? Ne Demek? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar?

tarafından
74
Memur Nedir? Ne Demek? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar?

Türkiye’de devlete verilen ehemmiyet, devlet vazifelilerine verilen ehemmiyet bir hayli fazladır. Bu sebeple devlet memurları büyük haysiyet görmektedir. Türkiye’de 81 şehirde değişik müesseselerde vazife yapan binlerce memur bulunur. Ayrıca memur olmak isteyen, memur olmaya çalışan yeniden binlerce birey bulunmaktadır. Üstelik devletle iş yapan, aidat veren, kamu hizmetlerinden yararlananlar da memurlarla karşılaşır. Ancak pek az birey memur sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenmektedir. Üstelik nasıl memur olunacağı da merak edilir.

Memur Nedir? Ne Demek? Kimdir?

Arapça orijinli kelime devlet hizmetinde aylık aldığı maaş karşılığında çalışan vazifeliyi karşılamaktadır. Ayrıca mükellef olarak da öğrenilir. Yönetimsel olarak bir sistem içerisinde vazife yapan bu bireyler kamu hizmeti yapar. Değişik işlerde, değişik misyonlarda, değişik müesseselerde çalışabilen bu bireyler kamu vazifelisidirler ve devlet tarafından güvence altına alınmışlardır. Devlette vazife yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Yasauna bağlıdırlar. Bu yasada özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü mevzu belirtilmiştir.

Memur Nasıl Olunur?

Türkiye’de büyükler miniklerini memur olmaları mevzusunda yönlendirir. Pek çok talebe kamu misyonlusu olmak, devlet dairesinde çalışmak üzere kariyer tasarıyı yapar. Ancak memur olmak hiç de basit değildir. Adayların ÖSYM tarafından tertip edilen Kamu Personeli Seçme İmtihanına girmesi ve puan alması gerekir. Bu yönde sarihten atama, merkezi atama ve paylaşılan duyurulara müracaat yoluyla memur olma süreci başlar. Müessese imtihanları, laflı imtihanlar olması vaziyetinde bu evrelerinde galibiyetle bitirilmesi gerekir. Ancak en ehemmiyetli koşul KPSS’den yüksek puan almaktır. Ayrıca memuriyette yaş koşulu da bulunur. Müesseseden müesseseye göre yaş koşulu değişebilir. Tüm bu koşulları karşılayanlar memur olabilir. Ayrıca bakanlar gibi üst seviye misyonluların yönergeyi ile bireyler imtihansız, koşulsuz ceddilebilir.

Memur Olma Koşulları Nelerdir?

Türkiye’de hemen hemen herkesin hayali devlet kademesinde hoş bir pozisyonda memur olarak çalışmaktır. Ancak her isteyen kamu personeli olamaz. Adaylarda bazı koşullar aranmaktadır. Gereken koşulları taşıyan adaylar memur olma süreçlerine dahil olabilir ve kamu personeli olarak vazife yapma kısmeti tutabilir. Adayların memur olabilmesi için sahip olması gereken koşullar ise şunlardır;

 • Adaylar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaları gerekir.
 • Anayasal kumpasa, devletin güvenliğine karşı kabahat işlememek ve cemiyette makûs ünle tanınmamak gerekir.
 • Adayların kamu haklarından yoksun edilmemiş olması gerekir.
 • Erkeklerin askerlik vazifesini yapmış veya ertelemiş, tecil ettirmiş olması gerekir. Başka bir ifadeyle askerlik zorunluluğu bulunmamalıdır.
 • Kişilerin us sıhhati olması gerekir.
 • Kişilerin politik parti azası olmaması gerekir.
 • Kişilerin us ve fiziksel ehliyetine sahip olması gerekir.
 • Adayların nezaket dışı, cemiyet hasarına bir işte çalışmaması önemlidir.
 • Adayların imtihan ve görüşme koşullarını varsa karşılamaları gerekir.

Memur Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Devlet memurları bulundukları müessese, kadro ve pozisyona göre vazife yapar. Personelin yapacağı işler yasa ve mevzuatta da belirtilir. Şahsın bu çerçevede belirtilen vazifeleri yerine getirmesi gerekir. 657 rakamlı Devlet Memurları Yasaun da personelin vazifeleri mevzusunda amirlerine karşı mesul olduğu belirtilmiş ve mesullüklerini önem vermeyen memurlara karşı atılacak adımlar ifade edilmiştir. Peki memurlar ne iş yapar? İşte memurların muhakkak başlı vazifeleri;

 • Memur yetkili amir, idareyici tarafından verilen vazifeleri yerine getirmek, yönergeleri uygulamakla yükümlüdür.
 • Yukarıdan gelen emri uygulamak ve kendi altındaki ünitelere iletmekle misyonlu olan memur bu direktifler tüzüğe ters ise yönergeyi yerine getirmemelidir.
 • Görevliler mesullüklerini yerine getirirken dil, ırk, tür, din, cinsiyet ayrımı korumaksızın çalışır.
 • Yurt dışında veya beynelmilel organizasyonlarda vazife yapan bireyler ülkelerini, müesseselerini temsil ettiklerini unutmaz ve haysiyetine kir sürdürmeyecek tutumlarda bulunur.
 • Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, tüzüğüne sadık kalması şarttır.
 • Görevliler, idareyicileriyle, alt ünitelerle, çalışma dostlarıyla geçimli çalışmak zorundadır.
 • Yasaca belirtilen giysi tertip etmesine uygun giyinmek gerekir.
 • Kamu hizmetlerinde kullanılan, devlete ait, aidatlarla alınan taşıtları kişisel ve illegal çıkarlar için kullanmamak gerekmektedir.
 • Kendisine zimmetlenen, teslim edilen eşyaları, dosyaları gözetmek zorundadır.
 • Kamu hizmeti verdiğini unutmaması gereken vazifeliler yurttaşa muntazam ve nitelikli hizmet sunmalıdır.