Memur ve Emekli Maaşı Haczedilir Mi? Nasıl Haczedilir?

tarafından
68
Memur ve Emekli Maaşı Haczedilir Mi? Nasıl Haczedilir?

Türkiye’de binlerce memur ve yeniden binlerce memur emeklisi bulunur. Bu şahısların aileleri de hesaba katılırsa memur ve emeklilerle alakalı her mevzu milyonlarca şahsın yaşamını doğrudan etkilemektedir. Özellikle memurların ve emeklilerin aldığı aylıklarla alakalı her mevzuda büyük alaka sürüklemektedir. Memurlar çalıştıkları zaman süresince hizmetlerinin karşılığı olarak aylık almaktadır. Emekliler de yaş, prim gibi koşulları karşıladıktan sonra emekli aylığı almaya başlar. Bu mevzudaki tüm detaylar 657 rakamlı Devlet Memurları Yasanın da sarihçe belirtilmiştir. Ancak pek bilinmez mevzular da bulunur. Misalin memur ve emekli maaşlarına haciz yapılıp yapılmayacağı merak edilir. Peki memur ve emekli ücreti haczedilir mi? Nasıl haczedilir?

Memur ve Emekli Ücreti Haczedilir Mi?

Türkiye’deki binlerce memur ve emeklinin her ay kumpaslı oldukları aylıkları haczedilebilir. Ancak bunun bir koşulu vardır. Şayet kamu personelleri ve emekliler borçları sebebiyle kasvete düşer ve borçlarını ödemeyemezlerse haciz operasyonu mevzubahisi olur. Bu kapsamda da bu şahısların kumpaslı kazançları olan aylıklarına haciz operasyonu uygulanır.

Memur ve Emekli Ücreti Nasıl Haczedilir?

2004 rakamlı İcra ve İflas Yasayı maaşların, aylıkların ne kadarlık bir kısmının haczedilebileceği sualine yanıt vermiştir. 5510 rakamlı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında ise emekli maaşlarının haczi mevzusunda bilgi vermektedir. Ayrıca 657 rakamlı DMK bazı ödemelerin, ücretlerin haczedilemeyeceğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda bu yasalara dikkat edilmesi gerekir.

Çalışanların ve emeklilerin aldığı maaşların haczedilmeleriyle alakalı mevzular oldukça alaka sürükler. Bu sebeple çalışanların ve emeklilerin aylıklarına haciz operasyonlarını iki ayrı başlıkta ve tüm detaylarıyla inceledik.

Memur Maaşlarının Haczi

Memur borçluysa ve alacaklı borcunu isterse çalışanın aldığı aylığa haciz operasyonu yapılabilir. Ancak hacizden evvel memurun müessesesine ihbarname gider. Haczin reelleştiği belirtilir. Ne kadar haciz uygulanacağı gibi detaylara yer verilir.

Memura ailesi, eşi, çocukları için verilen aile dayanağı tahsisatı haczedilemez.

Alakalı memurun yaşamını kaybetmesi gidişatında mevzubahisi şahsın yakınlarına ödenen vefat dayanağı haczedilemez.

Memurun eşi veya çocuğunun yaşamını kaybetmesi gidişatında memura ödenen vefat dayanağı haczedilemez.

Borçlu memurun yaşamını idame ettirebilmesi için gereken ücret düşüldükten sonra haciz operasyonu uygulanır. İcra memuru bu harekâtlarla ilgilenir.

Borçlu memur istese, kabul etse bile ücretin tamamı haczedilemez.

Birden fazla haciz operasyonu varsa hacizler sıraya konulur. Hepsi aynı anda uygulanmaz.

Haciz sonrası ücretten kesinti başladıktan sonra memurun ücreti değişirse müessese bu gidişatı icra dairesine bildirir.

Emekli Maaşlarının Haczi

5510 rakamlı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasayı tarafından belirtilen kararlar güzergahında emeklilerin, dul olan şahısların ve öksüzlerin aldığı aylıkların haczi emin koşullara bağlanmıştır.

Emekli, dul ve öksüz aylıkları sosyal güvenlik prim borçları sebebiyle haczedilir.

Emekli, dul ve öksüz aylıkları nafaka borçları sebebiyle haczedilir.

Bu iki madde dışında emeklilerin, dulların ve öksüzlerin aldığı aylıklara haciz operasyonu sadece alakalı şahısların isteği halinde muhtemel olur. İcra müdürlükleri de bu istikamette arzları inceler ve yalanlar.