Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

tarafından
72
Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

Türkiye gibi demokrasinin dominant olduğu ülkelerde yürütülen tercihler neticesinde halkı temsil etmeleri için vekiller seçilir. Türkiye’de milletvekili olarak öğrenilen bu bireyler dünyanın değişik yerlerinde değişik adlarla anılabilir. Senatör, meclis abonesi gibi unvanlar buna misal olarak gösterilebilir. Seçilmiş olarak iş başına gelen bu adların üzerinde pek az ad bulunur. Üstelik bu bireylerin dokunulmazlığı da vardır. Başta seçildikleri bölge olmak üzere tüm yurttaşlara ve tüm ülkeye hizmet etmeleri gerekmektedir. Politik müzakerelerin, çekişmelerin, rekabetin merkezinde yer alan bu adlarla alakalı pek çok şey merak edilmektedir. Özellikle de vekillerin kazandığı ücretler sık sık sorulmaktadır. Peki milletvekili nedir? Ne demek? Kimdir? Milletvekili ne iş yapar? Milletvekili çalışma koşulları ve çalışma saatleri 2020 nasıl? Milletvekili maaşları 2020 ne kadar?

Milletvekili Nedir? Ne Demek? Kimdir?

Ülkelerin tüzüklerinde kanunuma uzvu olan Meclis’e tercihle giren temsilciye milletvekili denir. Türkiye’de saylav, mebus, parlamenter, vekil, seçilmiş, meclis abonesi gibi adlarla da anılırlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Türkiye Büyük Halk Meclisinde ülkenin 81 şehrinden seçilerek gelen 600 adet milletvekili bulunmaktadır.

Milletvekili Ne İş Yapar?

Milletvekillerinin onlarca vazife ve mesullüğü bulunur. En büyük misyonları ise ulusu temsil etmektir. Yasa hazırlamak, yurttaşın haklarını gözetmek, seçildikleri bölgeye hizmet etmek gibi mesullükler üstlenirler. İşte vazife ve mesullüklerin kimileri;

 • Vekiller yasa hazırlar, yapar, değiştirir, yürürlüğe sokar ve bu yasaları yürürlülükten kaldırır.
 • Yürütme uzuvlarını, hükümeti, bakanlar heyetini denetler.
 • Bakanlar heyetine, hükümete Yasa Kararında Kararname çıkarmak gibi yetkiler verebilirler.
 • Ülkenin bütçesini oluşturur, tartışır ve kabul ederler.
 • Pasa basımı, savaş duyuruyu, tezkere, asker yollama, uyuşmalar gibi hayati mevzular Meclis’ten geçer.
 • Ayrıca beynelmilel uyuşmaların onaylanacağı, tartışılacağı adres de yeniden Meclis’tir.
 • Yurttaşı, yurttaşın hakkını hukukuna gözetir ve temsil ederler.

Milletvekili Çalışma Koşulları ve Çalışma Saatleri 2020

Vekillerin çalışma koşulları son derece iyidir. Kendilerinin dokunulmazlığı vardır. Bu sayede hiçbir müessese veya bireyin baskısı altında kalmadan vazife yapabilirler. Vekiller Türkiye Büyük Millet Meclisindeki misyonları sırasında yaptıkları çalışmalar, verdikleri reyler, söyledikleri laflar sebebiyle mesul tutulamazlar. Geçici ve kalıcı olmak üzere 2 cins dokunulmazlık olduğu da öğrenilmelidir. Kalıcı olan vekillik vazifeyi sonra erdikten sonra da devam eder. Geçici ise vekillik süresi dolduğunda ise sona erer. Bu bireyler trafikte durdurulmaz, geçiş üstünlüğü vardır. Meclis’te kendilerine ait bir oda bulunan vekillerin sıhhat, yemek, yakıt gibi pek çok gideri devlet tarafından karşılanır. Pek çok hizmetten uygun maliyete veya ücretsiz yararlanırlar. Miletvekili genel tercihleri 5 senede bir yapılmaktadır. Dolayısıyla vekillerin vazife süresi 5 yıldır. Bu bireylerin Meclis’te büroları bulunur. Danışman, sürücü ve sekreter gibi takviyeci personellerle beraber çalışır. Ayrıca seçildikleri kentlerde büroları olduğu bilinir.

Vekillerin emin bir çalışma saatinden laf etmek imkânsızdır. Meclis’te bütçe görüşmeler, kurul misyonları, oylama gibi vaziyetler olduğunda gece gündüz demeden birkaç gün kesintisiz çalışabilirler. Çalışma saatleri de işlerine, görüşmelerine bağlı olarak değişir. Ayrıca seçildikleri bölgelerde yürüttükleri çalışmalar 24 saat süresince sürebilir. Vekil olmak çok avantajlıdır. Ancak bu vazife çok büyük bir mesullüğü birliktesi getirir. Bu sebeple bu vazifeyi üstlenen bireyler çok güçlü bir işin altına girmiş olurlar. Hem yurttaşın temsil edilmesi, hem hak ve hukuk korumak, binlerce yurttaştan mesul olmak, devlete güzergah vermek hiç de basit bir iş değildir.

Milletvekili Maaşları 2020 Ne Kadar?

Bu işle alakalı en çok merak edilen mevzu milletvekillerinin ne kadar para kazandığıdır. Vekillerin ne kadar maaş aldığı, bu ücretlerin neye göre tanımlandığı sık sık gündeme kazanç. Vekil maaşları azami devlet memuru aylığına göre hesaplanıyor. Ayrıca her senenin Ocak ve Temmuz aylarında toplu kontrat zammı kapsamında ücret çoğalışı yaşanıyor. Enflasyon farkı da aylıklara yansıtılıyor. Ayrıca vekilin konutlu olup olmaması, çocuk sahibi olup olmaması, aidat, sigorta ve BES kesintisi gibi unsurlara bağlı olarak aylıklar değişebilmektedir. Milletvekili maaşları 2019 22 bin 500 TL ortamında ödenmekteydi. Emekli milletvekili maaşı 2019 13 bin 500 TL etrafındaydı. Ocak 2020 itibariyle vekillerin aylık hasılatları da ehemmiyetli miktarda arkasıydı. Milletvekillerinin hasılatları 2020 senesinde de ehemmiyetli miktarda arkasıydı. Milletvekili maaşları 2020 en az 25 bin TL olarak ödeniyor. Emekli vekil aylığı da takribî olarak 15 bin TL’ye yükseldi.

Milletvekili maaşı 2019: 22 bin 500 TL

Milletvekili maaşı 2020: 25 bin TL

Emekli milletvekili maaşı 2020: 15 bin TL

Milletvekili Nasıl Olunur? Olma Koşulları Nelerdir?

Vekil olmak için yurttaşlar da bazı koşullar aranmaktadır. Bu koşulları sağlayan bireyler politik partiler aracılığı ile veya bağımsız olarak milletvekili aday adayı olabilir. İşte adaylarda aranan koşullar;

 • Adayların Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olması şarttır.
 • Adayların 18 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.
 • En az ilkokul mezunu olan herkes vekil olabilir.
 • Haklarını kullanmak mevzusunda kısıtlı olmamalıdır ve kamu hizmetlerinden faydalanabilmelidir. Yasaklı olmamalıdır.
 • Askerlikle iliğinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Adayların taksirli kabahatler dışında toplam 1 sene veya daha fazla mapus cezası alamaması gerekir. Ayrıca rüşvet dolandırıcılık gibi surat kızartıcı kabahatleri işlememesi şarttır.
 • Adayların firaricilik, devlet gizemlerini söyleme, hükümeti düşürme, ihaleye fesat karıştırma gibi kabahatlerden karar giymemesi şarttır.
 • Surat kızartıcı kabahatler işleyenler bağışlama gelse dahi vekil adayı olamamaktadır. Bu sebeple bağışlamadan yararlananlar bu bilgiyi unutmamalıdır.

Milletvekili Nasıl Olmalı?

Vekiller kendi çıkar ve işlerinden çok yurttaşı, halkı, cemiyeti, devleti düşünmelidir. Devletin tamlığı, yurttaşın çıkarları istikametinde hareket etmelidir. Yurttaştan uzak olmamalı ve kamu faydasına göre hareket etmelidir. Ranttan, arsızlıktan, rüşvetten, kabahatten uzak durmalı ve bunlara karşı gayret etmelidir. Misal bir yurttaş olarak seçildiği bölgeye ve ülkeye hizmet etmelidir. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerek tercih bölgelerinde çalışarak zamanını boşa geçirmemelidir. Elindeki olanaklar dahilinde sağlayabileceği katkıları sağlamalıdır. Yurttaşların sesine de kulak vermelidir.