Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

tarafından
113
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşı, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşları. Etraf ve Kentçilik Bakanlığı uhdesinde vazife yapmakta olan Milli Emlak Uzman Yardımcısı 2020 maaşı ne kadar? Ulusal emlak uzman destekçisi nasıl olunur? Ulusal emlak uzman yardımcılığı imtihanı nasıl? Ulusal emlak uzman destekçilerinin özlük hakları nasıl? Ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Emlak Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Etraf ve Kentçilik Bakanlığı taşra teşkilatında vazife yapmakta olan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı işine kamu müesseselerinde çalışmak için hazırlık yapmakta olan adayların girebilmeleri için bazı safhaları zaferli biçimde geride vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu evrelerin başında elbette kamu müessese ve kuruluşlarında vazife yapmak isteyen tüm adaylar için olduğu gibi Kamu Personeli Seçme İmtihanı gelmektedir. Adayların bir kariyer iş olan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı işine girebilmeleri için, kariyer işlere girmek isteyen değişik adaylar gibi KPSS A Grubu imtihanında zaferli olmaları koşuldur.

Milli Emlak Uzman Yardımcısı yazılı imtihanına katılmak isteyen adayların imtihan müracaatlarının asıllaştırılacağı sene itibariyle geçerliliği devam eden KPSS A Grubu puan cinslerinden yeterli puanı almış olmaları ve Bakanlığın alım yapacağını belirttiği aday rakamının azami 20 katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı İmtihanı

Etraf ve Kentçilik Bakanlığı Ulusal Emlak Uzman Yardımcılığı alımı iki düzeyden oluşmaktadır. Adayların öncelikle Ulusal Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanında zaferli olmaları ve ardından Bakanlık tarafından reelleştirilecek laflı görüşmeleri geçmesi gerekmektedir. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşı, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşları

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanında adaylara Hukuk, İktisat, Muhasebe ve Maliye alanlarından çoktan seçmeli sualler yöneltilecektir. Şayet alım İİBF/Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu adayların dışında alanlardan mezun adayları da içerecek olursa, bu adayların mezun oldukları alanların müfredatı dikkate alınarak yazılı imtihan mevzuları tanımlanacaktır.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığıı yazılı imtihanına giren adayların imtihanı galibiyet ile geçebilmesi için almaları gereken en düşük anekdot 70’tir. İşe alınacak aday rakamının dört katı kadarı arasında yer alan zaferli adaylar Etraf ve Kentçilik Bakanlığı’nın tertip edeceği laflı imtihana katılma hakkı elde edecektir. Ulusal emlak uzman dayanakçılığı işine girmek isteyen adayların ziyarette de zaferli olması için yeniden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Milli Emlak Uzman YardımcılıarıNe İş Yaparlar?

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı işine giren adayların karşı karşıya olacakları yeterlik süreçleri, işte neler yapacakları ve değişik bilgiler için detaylı iş tanıtım yazımızı araştırabilirsiniz. İş tanıtım yazımıza erişmek için altta yer alan manipülasyondan yararlanabilirsiniz; Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşı, Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Maaşları

Milli Emlak Uzman Yardımcılıarı Nerede Vazife Yaparlar?

Ulusal emlak uzman destekçisi olarak işe giren adaylar Etraf ve Kentçilik Şehir Müdürlükleri’nde vazife yapmaktadırlar. Taşra uzmanı statüsüne tabi olarak çalışmaktadırlar.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı 2020 Maaşı ve Özlük Hakları 

Etraf ve Kentçilik Bakanlığı bünyesinde vazife yapan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı taşra uzmanı statüsündedirler ve 2200 ek göstergeye sahiptirler. İşe yeni başlayan bir Milli Emlak Uzman Yardımcılığı 2020 senesinde maaşı takribî olarak 5050 Türk Lirasıdır. İşte üç senesini bitirmiş ve yeterlik sürecini galibiyet ile geride vazgeçmiş olan bir Ulusal emlak uzmanının ise 2020 seneyi maaşı takribî olarak 5500 Türk Lirasıdır.

*Ulusal Emlak uzman ve uzman destekçilerine dair belirtmiş olduğumuz maaş meblağları takribî meblağlardır ve meblağlara bireyden şahsa değişkenlik gösteren aile desteği, çocuk desteği gibi ek ödemeler ve BES gibi kesintiler dahil edilmemiştir.