Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Nedir Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıldır?

tarafından
73
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Nedir Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıldır?

Etraf ve Kentçilik Bakanlığı Şehir Müdürlüklerinde misyon yapan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ne iş yaparlar? Milli Emlak Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Milli Emlak Uzman Yardımcılığı imtihan mevzuları nelerdir? Milli Emlak Uzman Yardımcılığı imtihanına kimler katılabilir? Milli Emlak Uzman Yardımcılarının ve milli emlak uzmanlarının vazifeleri nelerdir? Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve milli emlak uzmanlığı ücreti ne kadar? Tüm bu suallerinizin cevaplarını iş tanıtım yazımızda alabilirsiniz.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Nedir?

Etraf ve Kentçilik Bakanlığı’nın taşra teşkilatında heyeti bulunan şehir müdürlüklerinde görevlendirdiği kariyer iş unvanı olan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve ulusal emlak uzmanlığı definenin mülkiyetinde yer alan taşınmazların ve tapu kaydı olmasa bile definenin tasarruf yetkisi altında bulunan taşınmazların yönetimi ile ilgili iş ve operasyonların yürütülmesinden ve bu operasyonların teftişinden mesuldür.

Milli Emlak Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? 

Evvelden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan, bugün ise Etraf ve Kentçilik Bakanlığı’na devredilen Ulusal Emlak iş ve harekâtlarının araştırılması mevzusunda yetkili Ulusal emlak uzmanları ve Milli Emlak Uzman Yardımcılığından biri olabilmek için adayların Ulusal Emlak Uzman Dayanakçılığı imtihanını galibiyet ile geçmesi gerekmektedir.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı imtihanına müracaatta bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak altta yer alan şartları haiz olmaları istenmektedir;

-Devlet Memurları Kanunu’nda karar altına alınmış olan genel memurluk koşullarını taşıyor olmak,
-Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri’nden, Mühendislik Fakülteleri’nden, Mimarlık Fakülteleri’nden, Fen Edebiyat Fakülteleri’nden, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri’nden ya da İrtibat Fakülteleri’nden mezun olmaları veya Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve Yönetimsel Bilimler ya da Şirket Fakülteleri’nden mezun olmak,
-Alımın ilk safhası olan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmak,
-Bakanlığın Milli Emlak Uzman Yardımcılığı alımı için tanımlamış olduğu puan cinsinden/cinslerinden geçerliliği süren Kamu Personeli Seçme İmtihanı A Grubu seanslarında yeterli puanı almış olmak.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yazılı İmtihanı

Etraf ve Kentçilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı alım süreci iki safhalı imtihan ile gerçekleştirilecektir. Bu safhalardan ilki Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanı ikincisi ise Ulusal emlak uzman dayanakçılığı laflı ziyaretleri.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanına işe alınacağı bülten edilen aday rakamının en fazla 20 katı kadarı katılma hakkı elde edebilmektedir. Etraf ve Kentçilik Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM ya da başka kuruluşlarla yapacağı protokol kararlarınca ya da kendisi yazılı imtihanı hakikatleştirebilecektir. Yazılı imtihanda adaylara altta yer alan mevzulardan sualler yöneltilecektir;

Hukuk Alanı
-Ticaret Hukuku Başlangıç
-Borçlar Hukuku Genel Kararlar
-Medeni Hukuk Servet Hariç
-Tüzük Hukuku
-Ceza Hukuku
-Yönet Hukuku
-Yönetimsel Yargı
İktisat Alanı
-Mikro
-Makro
Muhasebe Alanı
-Genel Muhasebe
Maliye Alanı
-Kamu Maliyesi
-Maliye Politikası

İşe Hukuk, İktisat, Şirket, İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi alanından girecek olan adaylar için geçerli olan bu yazılı imtihan mevzularının yanında, değişik alanlar için alım yapılması gidişatında adayların alanlarına göre imtihan mevzuları tanımlanacak ve bu adaylar için imtihan tanımlanacak olan kendi alan konularına reelleştirilecektir.

Adayların Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanında galibiyetli olabilmeleri için imtihandan en az 70 puan almaları koşuldur. Adayların laflı röportajlara katılma hakkı da elde edebilmeleri için bunun yanında işe alınacak aday rakamının dört katı kadarı arasında yer almaları gerekmektedir.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Laflı Ziyaretleri

Ulusal Emlak Uzman Dayanakçılığı yazılı imtihanında galibiyetli olan adaylar Etraf ve Kentçilik Bakanlığı tarafından reelleştirilecek olan laflı röportajlara katılmaya hak kazanırlar. Laflı imtihanda adayların galibiyetli olabilmeleri için en az 70 puan almaları koşuldur.

Etraf ve Kentçilik Bakanlığı Milli Emlak Uzman Yardımcılığı İşi

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı ve laflı imtihanlarını galibiyet ile geride vazgeçen adaylar işe Ulusal Emlak Uzman Destekçisi olarak adım atacaklardır. Bu adaylardan bir devlet müessesesinde ilk kere misyon yapacak olanlar için bir yıl sürecek bir aday memuriyet yarıyılı aynı zamanda sürecektir. Bu bir senenin sonunda bu adaylar aday memuriyet imtihanına girerek galibiyetli olmaları gidişatında asaleten kadrolarını soyulacaklardır.

İşe yeni adım atan tüm Ulusal emlak uzman dayanakçıları içinse üç sene sürecek olan bir yetişme yarıyılı mevzubahisi olacaktır. Bu yarıyılda öncelikle esas hazırlayıcı eğitim alacak olan Ulusal emlak uzman takviyecilerinin bu eğitimi 1 ay ilâ 3 ay sürecektir. Bunun yanında yarıyıl yarıyıl başka eğitim ve seminerlere de katılacak olan iş üyeleri takviyecilik yarıyılları süresince Uzman olacakları sürece hazırlanmaktadırlar.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yeterlik Süreci

Milli Emlak Uzman Yardımcısı olarak işte üç yılını geçirmiş olan iş üyeleri yeterlik imtihanına katılmaya hak kazanmaktadırlar. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yeterlik imtihanı yazılı ve laflı müzakere olmak üzere iki evre olarak asıllaştırılmaktadır. Adayların gerek yeterlik imtihanının yazılı düzeyini gerekse yeterlik imtihanının laflı düzeyini galibiyet ile geride vazgeçebilmeleri için her iki safhadan da ayrı ayrı minimum 70 puan almaları gereklidir.

Milli Emlak Uzman Yardımcılarına yeterlik imtihanında galibiyetsiz olmaları gidişatında bir keze mahsus ek imtihan hakkı verilmektedir. Bu haklarında da yeterlik imtihanını geçemeyen Ulusal emlak uzman dayanakçıları hakkında galibiyetsizlik kararları uygulanacaktır ve Etraf Kentçilik Bakanlığı uhdesinde kendilerine uygun bir memurluk kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Ulusal Emlak Uzman Dayanakçıları Ne İş Yapar?

Milli Emlak Uzman Yardımcıları Nerede Görev Yapar?

Ulusal emlak uzman dayanakçıları ve ulusal emlak uzmanları, Etraf ve Kentçilik Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan Şehir müdürlüklerinde misyon yapmaktadırlar.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları ve Ücreti

Ulusal Emlak Uzman Dayanakçılığı işi, taşra statüsünde yer almaktadır. Bu sebeple 657 rakamlı Devlet Memurları Kanunu’nun 2200 ek gösterge tablosuna dahildir. 2020 senesinde işe yeni başlayan bir Ulusal emlak uzman dayanakçısının takribî ücreti 5050 TL olacaktır.