Mimar Maaşı

tarafından
227
Mimar Maaşı
Mimar, yeni bina planlama, daha önceki binaları restore etme ve mevcut binaları kullanmanın yeni yollarını geliştirme ile mesul olan şahıslara verilen mesleksel unvandır. Mimar, inşaat projelerinin başlangıç düzeyinden bitirilme evresine kadar vazife alır.

Mimarın Görev Tasviri Neleri İçerir?

Devlet müesseselerinde ya da özel sektörde vazife alabilen mimarın mesleksel mesullükleri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Bina tasarım teklifleri hazırlamak ve alıcılara sunmak,
 • Hem elle hem de bilgisayar dayanaklı tasarım CAD uygulamalarını kullanarak bina tasarımları ve ayrıntılı çizimler oluşturmak,
 • Bina ve kullanıcılarının gereksinimlerini değerlendirmek, alıcıya projenin pratikliği hakkında öneride bulunmak,
 • Gerekli malzemelerin kalitesini ve niteliğini tanımlamak,
 • Başından sonuna kadar bir projeyi hakimiyet etmek,
 • Mimari projenin etrafsal tesirlere uygunluğunu sorgulamak,
 • Projenin zamanında ve tasarlanan bütçe dahilinde bitirilmesini sağlamak için kumpaslı saha ziyaretleri reelleştirmek,
 • İnşaat profesyonelleri ile potansiyel projelerin fizibilitesi hakkında görüşmek,
 • Mühendis, inşaat idareyicisi ve mimari teknoloji uzmanları gibi değişik profesyonellerden oluşan bir takımla yakın iş birliği içinde çalışmak,

Mimar Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Mimar olmak için üniversitelerin dört senelik eğitim veren Mimarlık kısmından lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Kamu müesseselerinde çalışabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavına girmek gerekmektedir. Aynı zamanda, kamu haklarından yoksun olmama ve devletin güvenliğine karşı kabahat işlememiş olma koşulu bulunmaktadır.

İş Verenlerin Bir Mimarda Aradığı Kaliteler Nelerdir?

Yenilikçi düşünme ve yaratıcılık kavramlarının ön tasarıya çıktığı mimarlarda iş verenlerin aradığı kaliteler şunlardır;

 • Üç ebatlı düşünme ve yaratma mahareti sergilemek,
 • Mekanik sistemleri ve bu sistemlerin bina işlemlerini nasıl etkilediğini kavrayabilecek analitik düşünme yapısına sahip olmak,
 • Ticari farkındalık ve iş zekâsına sahip olmak,
 • Adobe Photoshop, SketchUp, 3d Studio VIZ veya eşi bilgisayar dayanaklı tasarım programlarına kontrol göstermek,
 • Yönetmelik ve nitelik standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Yazılı ve laflı müthiş bağlantı kurabilmek,
 • Görsel farkındalık sahibi olmak ve ayrıntılara dikkat etmek,
 • Zaman ve takım idaresini hakikatleştirebilmek,
1. derece Mimar Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,775 66.39 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 160 1,792.68 ₺
Ek Ödeme 150 1,680.64 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -133.10 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -45.28 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -210.95 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -379.71 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -126.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,966.06 ₺
Kesintiler Toplamı -895.04 ₺
Net Ücret 5,071.02 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,902.08 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,902.08 ₺