Muayene Memuru Maaşı

tarafından
230
Muayene Memuru Maaşı
1. derece Lisans Mezunu Tetkik Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 55 616.23 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -129.35 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -31.34 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -143.87 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -258.97 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -86.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,128.64 ₺
Kesintiler Toplamı -649.53 ₺
Net Ücret 3,479.11 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,877.10 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,877.10 ₺
  • 666 rakamlı KHK’nın 1. maddesi uyarınca, Gümrük personeline verilen fazla çalışma fiyatının, öbür tüm memurlara ödenen ek ödemeden az olmaması gerekmektedir. Fazla çalışma fiyatı değişken olduğundan bunun yerine yukarıyadaki tabloya ek ödeme yansıtılmıştır.