Müdür Maaşı

tarafından
242
Müdür Maaşı

Genel müdür ait olduğu müessese veya işletme için niyet ve vazifeler tanımlamalıdır. Yapım, satış, maliyet, çalışanların kesintisizliği, konuk hizmeti ve memnuniyeti, mahsul niteliği, paklik vs amaçları hakikatleştirmek için lüzumlu olan tasarılama, organizasyon, eğitim siyasetleri tanımlamak.

Genel Müdür Nedir, Sorumlulukları Nelerdir?

Genel Müdür, işletmenin legal temsilcisidir ve işletme şirketlerinin yönlendirilmesi ve idarenin mesul bireydir. İşletmenin itimat edildiği en yetkili bireydir.

Genel Müdür, Yönetim Heyetinin kumpaslı azası olamaz, ancak Yönetim Heyeti azaları arasından rastgele birini yerine geçici olarak  vekalet edebilir.

Genel Müdür, Kuruluş Ana Sözleşmesinde ceddilen ilk şahıs hariç olmak üzere, Yönetim Heyeti tarafından atanır.
Bir idareyici olmak bir paydaş olmak için lüzumlu değildir.

Genel Müdür, bitirici bir biçimde Yönetim Heyetinin misyon ve mesullüklerini yerine getirir ve işletme performansı hakkında daha sonra raporlar hazırlayarak sunum yapar. Genel Müdür, işletmeden legal olarak mesuldür ve bu bağlamda işletmenin şirketlerini ve harekâtlarını etkileyen tüm legal zorunlulukların yerine getirildiğini sorgulayan bireydir.

Görev süresi meçhuldür ve Yönetim Heyeti tarafından her an çıkarılabilir. Yokluğunda, Genel Müdür, Yönetim Heyeti tarafından ceddilen şahıs tarafından değiştirilebilir.

Genel Müdürün Görevleri

 • Genel Müdür, Yönetim Heyetinin vermiş olduğu misyonların yürütülmesinden mesuldür. Bu bağlamda başlıca misyonları şunlardır:
 • İşletmenin kumpaslı olarak idare faaliyetleri hakikatleştirmek.
 • Müessesenin iç siyaset ve prosedürlerini  tertip edin, müessese damgasını kullanın, yazışmaları yayınlayın ve muhasebe kayıtlarının kumpaslı periyotlarla sorgulanması ve danışman işletmelerden takviye alarak kayıtlarının legal mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının hakimiyet edilmesi
 • İşletme içerisindeki kısımlar arası faal irtibat ve koordinasyonu sağlamak ve aktifliği arttırmak.
 • Teknolojiyi takip etmek ve işletme siyaseti haline getirmek. Özellikle yakın zamanlarda ismini sıkça dinlediğimiz  sanayi 4.0 tüm çalışanlara özümsetmek ve bu alanda çalışmalara sürat vermek. Niyetlere bu yönde ilerlemek.
 • Müşteri memnuniyet ve bağlılığını çoğaldırıcı adımlar atmak. Ve bunu işletme siyaseti haline getirmek.
 • İşletmenin karlılık ve yararlılığını tahlil etmek ve alakalı ünite ve departmanlardan raporlar almak.
 • İşletmenin varlıklarını, demirbaşlarını ve stokları kumpaslı olarak hakimiyet etmek ve haftalık tahlil raporları almak.
 • Çalışanların yararlılığını çoğaldıracak sistemler geliştirmek.
 • İşletmedeki kısımlara yetki çerçevesinde iş tasarıları vermek ve belirli periyotlar ile bu akışı tahlil etmek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak ve yol göstermek.
 • İşletmenin kazanç ve giderlerini tahlil etmek ve raporlamak.
 • İşletme idareyicileri için kariyer tasarıları oluşturmak ve onların bir üst makama terfi etmelerine takviyeci olacak usuller geliştirmek.
 • İşletme misyon ve vizyonunu tüm çalışanlara indirgemek ve bu yönde işleri koordine etmek.
 • İşletmenin satın alma faaliyetlerini hakimiyet etmek.
 • Kendisine bağlı çalışanlar arasında iş kısmı yapmak
 • Yurt içi veya yurt dışında olmak üzere, firmayı adli, yönetimsel, mali ve politik otoriteler önünde işletmenin temsil edilmesi
 • Kurul buluşmalarının zabıtları, defterleri veya işletme kayıtlarının içeriği ile alakalı belgeler.
  Yıllık raporlar, mali tablolar, senelik bütçeler, çalışma programları ve öteki faaliyetler için projeleri onayı için Yönetim Heyetine sunar
 • Yönetim heyeti tarafından ve işletmedeki idaremeliklerle verilen yetkileri tamamen veya kısmen kullanır veya bir kısmını astlarına devreder. Ytesir devrinde bulunur.
  Kurul tarafından onaylanan İş Tasarısını yürürlüğe koyar ve lüzumlu gördüğü yerlerde revizyona gider.
 • Yönetim heyetinin onayladığı bütçeyi hazırlayıp yürütmek ve bütçede farklılık önermek.
  İşletme kontratlarını ve mükellefliklerini, Yönetmelikler ve Müessesenin Yönetim Heyeti tarafından yetkilendirilen kriterler çerçevesinde imzalar
 • İşletme kontratlarını ve mükellefliklerini, Yönetmelikler ve Heyetin yetki verdiği kriterler çerçevesinde imzalar.
 • Kalkınma tasarılarını, senelik eylem tasarılarını ve yatırım, bakım ve tüketme tasarılarını tasarlar ve uygular.
 • İşletmenin personel rakamını oluşturmak için Yönetim Heyeti tarafından onaylanan şahıs rakamını göz önüne alarak, misyonları yerine getirme ve işletme içinde atama yetkileri bulunan iş ilişkileri yürütmek.
 • Hemen işletme harekâtları için lüzumlu olmayan mevcut fonların yatırıma dönüştürür.
  Alakalı legal tertip etmelerin uygunluğunu ve muhasebe süreçlerini doğrudan denetler.
 • Firmayı adli, yönetimsel harekâtlarda temsil etmek için avukat atama eder.
 • Yönetim Heyetinin izni dahilinde fiyatları tanımlamak ve yetkileri atama etmek.
 • Pay sahipleri, bağlı firmalar veya bağlı firmalar ile yapılan operasyonlar hakkında Yönetim Heyetine rapor sunar.
 • İşletmenin sahip olduğu istisnalar da dahil olmak üzere işletmenin reel ve şahsi mallarını, varlıklarını ve haklarını veya elden çıkaracağını ima eden tüm harekâtları, genel olarak, satış, kiralama, hibe kullanımı, rehin, ipotek, ipotek senetlerin Yönetim Heyeti tarafından tanımlanan hudutlar çerçevesinde kullanır.
 • Çek senetlerini, tüketim fişlerini, fiş senetlerini ve öteki menkul bedelleri, sipariş mektuplarını veya akreditiflerini, ipotek tahvillerini,  imza atmak, kabul etmek, , yine kabul etmek, onaylamak, garanti etmek, uzatmak, indirmek, pazarlık yapmak, protesto etmek ve iptal etmek

Genel müdürşöhret ücretı bölgelere göre ve kentlere göre değişiklik göstermektedir. Genel müdür ücretlarının tanımlanmasında alttaki kriterler tesirli olmaktadır.

 • Genel müdürşöhret eğitimi ve yabancı dil bilgisi
 • Genel müdürşöhret sektörde ki tecrübesi
 • Almış olduğu ödüller
 • Çalışılan şehir.
 • Çalışılan sektör.
 • Firmanın büyüklüğü
 • Firmanın çalışan sayısı
 • Genel müdürşöhret yönetsel ve esas yetkinlikleri.
 • Genel müdürşöhret vizyon ve misyon sahibi olması
 • Liderlik ve önderlik
 • Yönetim heyetinin veya şirket sahiplerinin mantalitesi.

Genel Müdür Ne Kadar Ücret Alır?

Genel olarak genel müdürşöhret ücretına değinecek olursa İstanbul gibi bir yerde başlangıç olarak büyük ölçekli işletmelerde 50.000 TL net ücretlardan başlayıp deneyim, bilgi, dil seviyesi, sektör kazançları göz önüne alınarak artmaktadır.

İç Anadolu bölgesini ele alacak olursan büyük ölçekli işletmelerde 25.000 TL seviyelerinden başlamaktadır.

Genel Müdürün Dil Seviyesi

Genel müdürşöhret yabancı dil bilgisinin ileri seviyede olması ve kendini çok iyi bir biçimde ifade ediyor olması gerekir. Özellikle ihraat veya ithalata dayalı bir alanda çalışma yapılıyor ise bir kaç dilin de iyi öğrenilmesi gerekir.

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Müdür Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,100 41.14 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -113.89 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -43.41 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -188.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -339.64 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -113.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,719.68 ₺
Kesintiler Toplamı -798.63 ₺
Net Ücret 4,921.05 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,774.05 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,774.05 ₺