Müdür Yardımcısı Maaşı

tarafından
171
Müdür Yardımcısı Maaşı
Müdür Yardımcısı, bir müessesenin bereketliliğini çoğaldırmak, kaidelere ve idaremeliklere uygunluğunu sağlamak için departman idareyicisine takviyeci olmakla görevlidir.

Müdür Yardımcısının Görev Tarifi Neleri İçerir?

Müdür dayanakçısının vazife tarifi çalışmakta olduğu müessesenin hangi sektörde olduğuna göre değişiklikler gösterir. İş profesyonellerinin genel vazife tarifi şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Tüm proje ve misyonlarda müdüre takviyeci olmak,
 • Departman tasarı ve gayelerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına takviyeci olmak,
 • Gşöhretlik harekâtları koordine etmek ve sorgulamak için idareyiciyle beraber çalışmak,
 • İşe alma, eğitim, değerlendirme vb. gibi personel mesullüklerini üstlenmek,
 • İş, personel kaynakları, bütçe veya tedarik kaynaklarını önceliklendirmek ve cetmek,
 • Çalışan performansını değerlendirmek ve gerektiğinde kılavuzluk etmek,
 • Projeleri bitirmek, günlük etkinlikleri kumpasa koymak veya yeni niyetleri karşılamak için çalışanlara vazife devretmek,
 • Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek,
 • Çalışmalarla alakalı rapor oluşturma ve bunları müdür veya öbür idareyicilere sunmak,
 • Müdür tarafından kendisine soyulan vazifeleri yerine getirmek

Nasıl Müdür Yardımcısı Olunur?

Müdür takviyecisi olmak için yerine getirilmesi gereken koşullar, çalışılmak istenen müesseseye göre değişiklikler göstermektedir.

İşverenlerin Müdür Yardımcısında Aradığı Kaliteler Nelerdir?

Yönetim pozisyondaki müdür dayanakçısının öncelikli olarak öz disiplin sahibi olması ve eforlu bir idrak becerisinin bulunması beklenir. İş profesyonellerinin öbür kaliteleri şunlardır;

 • Alakalı idaremelikler ve nitelik standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Ayrıntı odaklı çalışmak,
 • Güvenilir olmak,
 • Sözlü ve yazılı iyi bir irtibat becerisine sahip olmak,
 • Zaman ve proje idaresini sağlayabilmek,
 • Stres altında çalışıp tesirli karar verebilmek,
 • Takım çalışması ve idaresine yatkınlık göstermek.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Müdür Yardımcısı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 750 28.05 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 125 1,400.53 ₺
Ek Ödeme 165 1,848.70 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -114.28 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -42.04 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -183.09 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -329.56 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -109.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,538.52 ₺
Kesintiler Toplamı -777.97 ₺
Net Ücret 4,760.55 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,776.65 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,776.65 ₺