Müezzin Maaşı

tarafından
222
Müezzin Maaşı

Müezzin, camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan bireydir. Müezzinlik makamı, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah zamanından beri vardır. İlk müezzin Bilal-i Habeşi’dir. Cemaatten herkes müezzin olabilir. Müezzin olacak bireyin Kuran-ı Kerim okuyabilmesi ve hoş sesli olması genel olarak kabul edilir.

“Müezzinler hoş ve gür sesli olmalıdır. Peygamberimiz yirmi şahsa ezan okutturup dinlemiş, içlerinden Ebû Mahzûre’nin sesini sevmiştir” Dârimî, “Salât”, 7.

Müezzinler, Türk camilerinde, Türk Devleti tarafından devlet memuru kadrosu ile atansalar da, namaza başlamadan evvel cemaatten bir birey müezzin olabilir. Genelde minik camilerde böyledir. Müezzin imamın olmadığı zaman imamete geçer, namazı kıldırır.

“Kıyamet günü boyunları en uzun olanlar müezzinlerdir” İbni Mâce, Ezân 5.

Müezzin, ezan okurken kıbleye döner. İman sırasında, müezzin bazı camilerde bulunan, müezzin mahfili denilen özel bir platform üzerinde bulunur. Müezzin, namaz aralarındaki duaları buradan sesli bir biçimde okur. Güzel sesin ehemmiyetli olduğu müezzinlik, zamanla bir sanat haline gelmiştir. Ezanın muhakkak bir makamla okunması, müezzinlerin hoş sesli olmaları gerektiği düşünülmesi, müezzinliği sanat haline getirmiştir.

Öyleki her bir müddetin ezanı kendine has bir makamla okunur. Osmanlı Camilerinde;

Sabah Ezanı: Sabâ makamında

Öğle Ezanı: Rast makamında

İkindi Ezanı: Hicaz makamında

Akşam Ezanı: Segâh makamında

Yatsı Ezanı: Uşşak makamında okunurmuş.

Sabah namazından evvel verilen salâ da Hüseyni makamından okunurmuş.

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Müezzin Kayyım Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 95 1,064.40 ₺
Ek Ödeme 65 728.28 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -119.94 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -30.91 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -166.28 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -299.31 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -99.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,072.62 ₺
Kesintiler Toplamı -715.44 ₺
Net Ücret 3,357.18 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,814.35 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,814.35 ₺