Müfettiş Maaşı

tarafından
336
Müfettiş Maaşı

Müfettiş, bağlı olduğu müessesenin yürüttüğü iş ve operasyonları araştıran ve sorgulayan, gerektiğinde alakalılar hakkında soruşturma yapan ve eriştiği neticeleri rapora dönüştürerek müessesenin en üst amirine Denetim Heyeti Başkanlığı aracılığı ile ileten bireydir. Müfettişlik işine müfettiş takviyecisi olarak başlanır.

Müfettiş;

• Merkez ve taşra ünitelerinin tam iş ve operasyonlarının, personelin misyonlarıyla alakalı hâl ve hareketlerinin yasa, anayasa, idaremelik, genelge ve yönergelere göre uygulanıp uygulanmadığını denetim programına göre inceler ve denetler,
• Merkez ve taşra ünitelerinin personeli hakkında, misyon emri gereğince soruşturma yapar,
• İşlerin daha yararlı bir biçimde yürütülmesi ve memurların çalışmalarından daha çok yararlanılması için alınması zorunlu temkinleri tanımlar,
• Denetim sırasında tespit ettiği her türlü yolsuzluk veya soruşturma açılması gereken mevzularda kendiliğinden soruşturma başlatır,
• Alakalılar hakkında yetkili makamın onayı üzerine soruşturmaya başlar, iş ilişkisinde bulunan öteki fotoğrafı ve özel iş yerleriyle alakalı belge, dosya ve dokümanların doğruluğunu inceler, gereksinim dinlenmesi hâlinde soruşturmayla alakalı bilirkişilerden görüş alır.
• Her denetim, tahlil ve soruşturma neticesinde tenkit, düşünce ve tekliflerini bahaneleriyle rapora kaydolur ve Denetim Heyeti Başkanlığına verir.

Bu işi yapacak şahısların sosyal bilimlere alakalı ve bu alanda zaferli, sözel ve rakamsal marifeti yüksek, derinliğine araştırma ve tahlil yapabilen, analitik düşünebilen, her türlü abuhava ve şartlarda misyon yapabilecek ve seyahat maniyi olmayan, nesnel, temsil marifetine sahip, saklılık ilkesine bağlı ve emin bireyler olması gerekir. Müfettişler genel olarak kapalı ofis civarında çalışırlar. Ancak zorunlu olduğunda seyahat ederler, misyon mahalleri dışında uzun müddet kalabilirler.

Müfettişlik bir kariyer işi olup, müfettiş takviyecisi olarak misyona başlarlar ve dayanakçılık müddetince hizmet-içi eğitim programlarına katılırlar. Müfettişlik temel olarak tecrübeli müfettişlerin yanında çalışılarak öğrenilir.

Mesleğe girebilmek için genellikle üniversitelerin hukuk, iktisat, firma, siyasal bilgiler, iktisadi ve yönetimsel fakültelerin alakalı kısımlarından mezun olmak gerekir. Müfettişler, bakanlıklar, mahalli yönetler, KİT’ler gibi kamu müesseseleri ile özel müessese ve kuruluşlarda, özel ve kamu bankalarında misyon yaparlar. Müfettişin çalışma alanı son senelerde gitgide yaygınlaşmaktadır ve aranan personel olma vaziyetindeki yerlerini gelecekte de gözetecekleri varsayım edilmektedir.

1. derece Başbakanlık Müfettiş Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Fazla Mesai 35 392.15 ₺
Tazminat Göstergesi 25,560 3,014.54 ₺
Fiyat Göstergesi 48,730 5,747.20 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -581.39 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -69.48 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -305.89 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -550.61 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -183.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,153.89 ₺
Kesintiler Toplamı -1,690.37 ₺
Net Ücret 7,463.52 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 4,890.69 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 4,890.69 ₺

 

 

1. derece Öteki Belediye ve Bunlara Bağlı Genel Müdürlükler Müfettiş Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,025 75.74 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 100 1,120.43 ₺
Ek Ödeme 155 1,736.66 ₺
Görev Tazminatı 7,000 660.46 ₺
Makam Tazminatı 1,000 117.94 ₺
Teftiş Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -127.57 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -48.29 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -227.46 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -409.43 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -136.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,361.67 ₺
Kesintiler Toplamı -948.75 ₺
Net Ücret 5,412.92 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,865.20 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,865.20 ₺

 

1. derece Öteki Müesseseler Müfettiş
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 25,560 3,014.54 ₺
Fiyat Göstergesi 48,730 5,747.20 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -585.17 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -66.50 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -296.90 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -534.42 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -178.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 8,761.74 ₺
Kesintiler Toplamı -1,660.99 ₺
Net Ücret 7,100.75 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 4,915.87 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 4,915.87 ₺
  • Zam tazminat kararnamesine göre, müfettiş ve uzmanların özel hizmet tazminatları ile zamları değişik değişiktir. Ancak 666 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname ile, fiyat ve tazminat göstergeleri üzerinden ücretlar eşitlenmiştir. Zam ve tazminatlar, emekliliğe tesir eden bir ücret kalemi olmadığından, özel hizmet tazminat oranı müfettişler için 3/a üzerinden temel alınmıştır.