Müftü Maaşı

tarafından
384
Müftü Maaşı

Cemiyeti İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini tertip eden ve sorgulayan bireydir.

GÖREVLER 
Cemiyeti dini mevzularda aydınlatır, Dini mevzularla alakalı laflı ve yazılı sualleri cevaplar, Hutbe ve vaaz mevzularını saptar, Camilerin açılış ve kapanış saatlerine tespit etir, İmana açılmak istenen yerlere izin vermek için tahlil yapar, Hac ve umre ziyaretleriyle alakalı harekâtları yürütür,
Dini gün ve bayramları, fitre ölçüsünü tespit ederek millete duyurur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Dini yayınlar, Büro malzemeleri, Vaaz, hutbe ve eşi faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Müftü olmak isteyenlerin; Okuduğunu anlama ve düşüncelerini laf ve yazı ile ifade edebilme eforuna sahip, Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen, Düzgün konuşma kabiliyetine sahip, Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı, Yeniliklere sarih ve geniş görüşlü
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Müftüler ofiste vazife yaparlar. Çalışmalarında, bulunduğu şehir veya ilçenin kamu idareyicileri ve yöre milletiyle etkileşim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI 
Şehir ve ilçelerde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülüklerde vazife alırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
İşin eğitimi Talebe Seçme Sınavıyla ÖSS girilebilen muhtelif üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin İlahiyat kısımlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu kısma girebilmek için ÖSS Sınavında yeterli “Sözel SÖZ-1” puanı almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
İlahiyat fakültesinin İlahiyat kısmında Arapça Kuran-ı Kerim eğitiminden oluşan bir senelik hazırlık sınıfından sonra dört senelik eğitim vaktince; Kuran-ı Kerim’in yorumu Tefsir, Hz. Peygamber’in laflarının yorumu Hadis, İslam Hukuku, Din Felsefesi, Anlam ve Yorum Bşehrimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 
İlahiyat fakültesi mezunları ilk evvel Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı imtihanla stajyer vaiz olarak vazifeye başlarlar. Stajyerliği kalkan vaizler müftülük imtihanına girerek ilçe müftüsü olabilirler. İlçe müftüleri beş sene çalıştıktan sonra şehir müftü destekçiliğine terfi edebilirler. Toplam on sene yüksek kademelerde vazife yapan birey şehir müftülüğüne terfi edebilir.
BENZER MESLEKLER
İmamlık, vaizlik

BURS, KREDİ VE FİYAT GİDİŞATI 
Eğitim vaktince isteyen talebeler Kredi ve Yurtlar Müessesesinden öğrenim ve harç kredisi, muhtelif müessese ve kuruluşlardan burs alabilirler. Misalin; Ulusal Eğitim Bakanlığı
Eğitimden sonra fiyat gidişatı ise Devlet Memurları Yasayı ile belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BŞEHİRGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
Alakalı eğitim müesseseleri, Türkiye İş Müesseseyi Genel Müdürlüğü Ankara İş Danışma Merkezi,
Bünyesinde İş Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Müesseseyi Şehir Müdürlükleri.

Müftü tanıtımı sayfasından Müftü Ne İş Yapar? Müftü Çalışma Alanları, Müftü Bvefatını Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Müftü Mezunları Ne İş Yaparlar? Müftü Hasılat Gidişatı ve İş İmkânları gibi esas olarak Müftü işi hakkında merak ettiğiniz suallerinize cevap bulabilirsiniz.

1. derece Ankara, İstanbul,İzmir Şehir Müftüsü Müftü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 27,950 3,296.41 ₺
Fiyat Göstergesi 53,030 6,254.34 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -662.66 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -72.49 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -293.51 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -528.32 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -176.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,550.75 ₺
Kesintiler Toplamı -1,732.98 ₺
Net Ücret 7,817.77 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 5,432.51 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 5,432.51 ₺

 

1. derece Şehir Müftüsü Öbür Şehirler Müftü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 25,200 2,972.08 ₺
Fiyat Göstergesi 48,080 5,670.53 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -589.89 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -65.60 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -258.28 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -464.90 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -154.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 8,642.61 ₺
Kesintiler Toplamı -1,532.67 ₺
Net Ücret 7,109.94 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 4,947.36 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 4,947.36 ₺