Muhabir Maaşı

tarafından
271
Muhabir Maaşı
Muhabir, tüm sarihliği ile hadiseleri haberleştiren ve kamunun alakasına sunan bireydir. Savaş, adliye, polis ya da spor muhabirliği gibi özel alanlara eğilen muhabirler olduğu gibi; genel muhabir sınan ve her türlü haberi kaidelere uygun olarak yapan medya üyeleri bulunur. Muhabirler; mecmua, televizyon, haber ajansı, radyo ya da gazeteler için çalışabilir.

Muhabirin Görev Tasviri Nedir?

Muhabirlerin asli vazifeyi kamunun haber alma hakkına hizmet etmektir.. Kamuya aktarılan haberler, esas 5 öğe olarak adlandırılan “Ne?”, “Ne zaman?”, “Nerede?”, “Nasıl?”, “Neden?” ve “Kim?” suallerine cevap vermelidir. Bunun dışında muhabirlerin bazı mesullükleri bulunur ve bu mesullükler şöyle sıralanır;

  • Gazetecilik etik kaidelerine uymak,
  • Rastgele bir topluluk, fikir ya da çıkar grubunun çıkarlarını gütmemek,
  • Güvenilirliğinden kuşku edilmeyecek kaynaklardan faydalanmak,
  • Ters piramit gibi haberciliğin esas kavramlarına riayet etmek,
  • Tüzük ve kanunlara hürmetli olmak.

Kimler Muhabir Olabilir?

Muhabir olmak isteyen bireylerin, üniversitelerin Gazetecilik kısımlarından mezun olması gerekir. Fakat Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ya da Radyo, Televizyon ve Sinema gibi kısımların mezunları da gazetecilik yapabilir. 212 rakamlı Basın İş Yasası, sayesinde mezun olduğu mektep ve kısma göre gazeteciler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı tarafından verilen basın kartına sahip olabilir. Basın kartı, bir hayli müessesede gazetecilerin işlerini yaparken hürce hareket etmesine imkân tanır. Ayrıca basın kartı sahipleri, toplu taşıma hizmetleri gibi değişik hizmetlerden de fiyatsız ya da indirimli olarak faydalanabilir.

Muhabirden Beklenen Kaliteler Nelerdir?

Muhabirler, kamunun bilgi alma hakkı için çalışırken hayati risklerin içerisine girebilir. Bu sebeple de öncelikli vazifeleri iş sıhhati ve güvenliğine umursamaktır. Patronların muhabirlerden beklediği bazı kaliteler vardır ve bu kaliteler şöyle sıralanır;

  • Etik kıymetlere hürmetli olmak,
  • Haber kaynağını legal lüzumluluk dışında söylememek,
  • Disiplinli, yiğit ve gayretli olmak,
  • Takım çalışmasına katılabilmek,
  • Düzgün bir diksiyona sahip olmak.
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Muhabir Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 49 549.01 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -130.76 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -30.83 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -140.51 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -252.92 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -84.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,061.42 ₺
Kesintiler Toplamı -639.02 ₺
Net Ücret 3,422.40 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,886.51 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,886.51 ₺