Mühendis Maaşı

tarafından
418
Mühendis Maaşı
Mühendis; teknik, matematiksel ve sosyal bilgiler ışığında insanların kullanımına müteveccih yeni sistemler üretme ve geliştirme ile mesuldür. Mühendis, büyük ölçekli, karışık sistemleri inceleme etmek, geliştirmek ve değerlendirmek için muhtelif sahalarda misyon alır. Mühendislik, çalışma sahalarına göre; inşaat mühendisi, genetik mühendisi, maden mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi, etraf mühendisi gibi pek çok dala ayrılmaktadır.

Mühendisin Sorumlulukları Nelerdir?

Uzmanlık alanına göre misyon ve yetkileri farklılık gösteren mühendisliğin esas mesullükleri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Araştırma fikirlerini teknik tasarılara dönüştürmek,
 • Tasarıları oluşturmak için bilgisayar dayanaklı tasarım yazılımları kullanmak,
 • Mühendislik alanına bağlı olarak projeleri idaremek ve sahadaki sistemleri ziyaret etmek,
 • Projelerin faalliği, güvenliği ve maliyeti göz önünde bulundurularak rapor yazmak ve sunmak,
 • Alıcılarla, iş memnuniyetine müteveccih bağlantıda bulunmak,
 • Öteki departmanlarla koordineli bir biçimde çalışmak,
 • Pazar lüzumlarını, trendleri ve hizmet portföyünü inceleme etmek,
 • İş sahasındaki yenilikleri araştırmak.

Mühendis Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Mühendis olmak için üniversitelerin alakalı mühendislik kısımlarından lisans derecesi ile mezun olmak yeterli olmaktadır.

Mühendiste Aranan Kaliteler Nelerdir?

Hangi mühendislik dalı mevzubahisi olursa olsun, yaratıcılık bu iş grubunun esas özelliklerindendir. Doğru sualleri sorma kabiliyeti ve tenkidi düşünmenin de yeni sistemler oluşturmada ehemmiyet taşıdığı mühendisliğin kaliteleri şunlardır;

 • Yeni sistemler geliştirebilmek için usuller düşünebilecek yaratıcılığa sahip olmak,
 • Mekanik kavram ve süreçleri basitlikle kavrayabilmenin yanı gizeme donanım ve vasıtaları kullanabilmek,
 • Sorunları giderebilmek için karışık matematiksel tahlilleri yapabilmek,
 • Sorunun kaynağını belirlemek, çözümler oluşturmak ve test etmek için zorunlu olan problem çözme becerisine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına yatkınlık,
 • Büyük ölçekli proje, zaman, malzeme, personel ve fonları idareyebilmek,
 • İyi bir irtibat hüneri gösterebilmek,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Yoğun çalışma temposuna geçim sağlayabilmek.
1. derece Mühendis Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,775 66.39 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 160 1,792.68 ₺
Ek Ödeme 150 1,680.64 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -133.10 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -45.28 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -210.95 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -379.71 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -126.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,966.06 ₺
Kesintiler Toplamı -895.04 ₺
Net Ücret 5,071.02 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,902.08 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,902.08 ₺