Mühendis Maaşları 2020 Ne Kadar?

tarafından
198
Mühendis Maaşları 2020 Ne Kadar?

Dünyadaki en daha önceki ve en ehemmiyetli işlerden biri de mühendislik işidir. İnsanoğlu dünden bugüne kesintisiz bir şeyler inşa etmiştir. İlk başta minik ve kolay aletler daha sonra ise büyük ve karışık yapılar planlanmıştır. Konutlar, köprüler, çitler, setler, surlar, duvarlar bunlara misal olarak gösterilebilir. İnsanlık tarihi kadar daha önceki ve kıymetini hiç yitirmemiş olan bu işi icra edenlerin rakamı ise gün geçtikçe çoğalmaktadır. Mühendislik işini icra eden şahıslara mühendis denir. Mühendisler hem özel sektörde hem de devlette istihdam edilebilir. Türkiye gibi inşaat sektörünün en büyük sektör olduğu ülkelerde mühendislere dinlenen ehemmiyet de bir o kadar fazladır. Üstelik günümüzde inşa edilen mega yapılar da mühendislere verilen kıymeti ikiye katlamıştır. Türkiye’de binlerce birey mühendis olmak istemektedir. Bu sebeple işe dair her başlık merak mevzusu olmaktadır. Peki mühendis nedir? Kimdir? Mühendis ne iş yapar? Mühendis çalışma koşulları ve çalışma saatleri nasıl? Devlette ve özel sektörde mühendis maaşları 2020 ne kadar?

Mühendis Nedir? Kimdir?

Mühendis Arapça orijinli bir kelimedir. İnsanların her lüzumunu karşılamak üzere yapı, yiyecek, fen, teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış bireye denir. Cemiyet, yiyecek, fizik, inşaat gibi alanlarda uzmanlaşan personeller kendi alanlarında iyi eğitim görürler. Mühendisler tarım, bina, köprü yol, yapı, yiyecek, kimya, biyoloji, elektrik, uçak, araba, motor, cemiyet gibi alanlarda çalışabilir. İnsanların kullanması, yaşama geçirilmesi için projeler yürütür. Personeller sistem tahlili yapabildiği gibi sahalarda da bizzat misyon alır. Mühendislik biliminin pek çok alt dalı bulunmaktadır. Bu dallara misal olarak fizik, biyoloji, kimya, yiyecek, atom, elektrik, elektronik, makine, sanayi, inşaat, cemiyet mühendisleri gösterilebilir. Bu alanda pek çok bayan ve erkek personel çalışmaktadır. Türkiye bu alanda dünyada oldukça popülerdir. Rusya’da, Ortadoğu’da ve Afrika’da pek çok Türk mühendisi zaferle misyon yapmaktadır.

Mühendis Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Mühendis emin bir alanda veya alanlarda eğitim alarak uzmanlaşan şahıslardır. Bu alanlar yapı, yiyecek, fen ve sosyal olabilir.

Personeller projeler üretir, projeler geliştirir ve projeleri yaşama geçirir. Misalin bir baraj inşa etmeden evvel projesini çizer, yaşama geçirilmesi için gerekenleri hesaplar ve daha sonra inşa sürecini başlatır ve yönetir.

Söz mevzusu projenin maliyeti, sürdürebilirliği bu personellerin mesullüğündedir. Ayrıca projenin tehlikesiz bir biçimde sonuçlandırılması da çok önemlidir.

Personeller sahadaki emekçi, mühendis, mimar ve diğer personeller ile işverenler ve idareyiciler arasında bağ kurar.

Mühendisler dünyadaki yeniliklerden geri kalmamalı aktüel büyümeleri takip etmelidir.

Personeller projeleri en az maliyetle, en iyi biçimde ve en kısa zamanda zaferle sonuçlandırmalıdır. Yaşama geçen projeler, projelerin kaç sene kullanıldığı, zaferi ve dayanıklılığı mühendisin özgeçmişidir.

Mühendis Çalışma Koşulları ve Çalışma Saatleri 2020

Personellerin çalışma koşulları farklılık gösterebilmektedir. Mühendisler hem büro, ofis, firma, plaza, müessese gibi yerlerde çalışabilirler hem de arazide sahada çalışabilirler. Ancak genellikle personellerin masa başında ve bilgisayarda çalıştıklarını söylemek gerekir. Personellerin bir büroya, bilgisayara, masaya, sandalyeye teknik ve teknolojik aletlere ulaşımı bulunur. Özellikle devlette sabah 8 akşam 5 saatleri arasında diğer devlet memurları gibi çalışrlar. Öğle yemekleri ihtimalleri de bulunmaktadır. Mühendislerin uzman oldukları alanlara göre çalışma koşulları ve çalışma saatleri de değişebilir. Misalin bilgisayar mühendisleri gece vardiyasına kalabilir. Fizik, kimya biyoloji mühendisleri deney ve analiz süreçlerinde fazla mesai yapabilir. Personeller değişik kadro ve pozisyondaki çalışma dostlarıyla bir takım olarak çalışabildikleri gibi tek başlarına da misyon yapabilir. Ayrıca gerektiğinde sahaya inerek projelerin yaşama geçirilmesini koordine edebilirler. Devlette mühendis çalışma koşulları daha rahatken özel sektörde bu süreç daha güçlü olabilir. Zira iş neredeyse oraya sevk edilebilirler. Misalin kent dışında, arazide hatta ülke dışında misyon yapmanız istenebilir.

Mühendis Maaşları 2020 Ne Kadar?

İşle alakalı en merak edilen mevzu personellerin devlette ve özel sektörde ne kadar maaş aldıklarıyla alakalıdır. Devlette ve özel sektörde binlerce mühendis istihdam edilmektedir. Bu şahısların maaşları sektörden sektöre, işletmeden işletmeye ve müesseseden müesseseye değişiklik gösterebilir. Devlette mühendis maaşları standart bir seviyededir. Birey emekli olana kadar aldığı ücretler çok değişmez. Ancak özel sektörde ve hür çalışan mühendisler tecrübe kazandıkça büyük paralar da kazanabilmektedir. Devlette mühendisler 2020 senesinde vasati 6 bin TL maaş alırken, özel sektörde bu ölçü 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmektedir. Hür çalışan, özel projelere imza atan mühendisler ise en az 5 bin TL kazanırken kazandıkları maksimum ücretin bir hududu bulunmamaktadır.

Devlette Mühendis Maaşları 2020

Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan mühendislerin maaşları toplu kontrat kapsamında her senenin Ocak ve Temmuz aylarında çoğalmaktadır. 2020 senesinde devlet memurlarının aldığı ücretler %4 + %4 oranında çoğalacak. Ayrıca 2019’un ikinci yarısında enflasyon çoğalış oranı %5’den fazla çıkarsa fark maaşlara yansıtılacak. Bu kapsamda mühendis maaşları da ehemmiyetli miktar da çoğalacak. Ayrıca 2020 seneyi minimum ücret istikametinde maaşlara ilave edilecek Minimum Uyum İndirimi de aylıkları etkileyecek. Bunun yanı gizeme personelin konutlu olup olmadığı, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sahibi olup olmadığı gibi gidişatlar bağlı olarak verilen aile takviyesini de unutmamak gerekiyor. Bu kapsamda devlette mühendis maaşları 2020 en düşük 5 bin 700 azami ise 6 bin 600 seviyelerindedir.

Devlette 8/1 derecesinde işe yeni başlamış mühendis 2020 senesinde 5 bin 700 TL ortamında maaş alır.

6/3 derecesinde 5 sene tecrübeli kamu personeli 5 bin 800 TL ortamında maaş alır.

4/2 derecesindeki 10 sene tecrübeli personele 6 bin 50 TL ortamında maaş ödemesi yapılır.

2/1 derecesindeki 15 sene tecrübeli mühendisin 2020 maaşı ise 6 bin 400 TL civarındadır.

20 sene tecrübeli 1/3 derecesindeki personele 6 bin 500 TL maaş ödenir.

1/4 derecesinde 25 sene tecrübeli personele takribî 6 bin 600 TL maaş verilir.

NOT: Minimum uyum indirimi, aile takviyeyi, çocuk takviyeyi, ek tazminat ücretleri, döner anapara ödemeleri, ikramiyeler, eğitim ve yabancı dil bilgisi gidişatına göre alınan ek ücretlerle mühendis maaşları daha da yükselebilmektedir.

Özel Sektör Mühendis Maaşları 2020

Özel sektör oldukça acımasızdır. Her işte tecrübesiz personeller gereğinden fazla ve az paraya çalıştırılır. 2020 senesinde özel sektörde en düşük mühendis maaşları 3 bin TL seviyesindedir. Ayrıca arazi, proje tazminatı gibi ek kazançlar da alabilmektedir. Yemek kartı, yol gideri ve ek ücretlerle personel maaşları 4 bin TL’ye kadar yükselebilmektedir. Sektörde tecrübe kazanan galibiyetli mühendislerin maaşları kısa zamanda yükselebilmektedir. İşinde galibiyetli olan mühendisler tecrübe kazandıkça 10 bin TL vasati maaş alabilir. Türkiye’de personeller işletmeden işletmeye değişik ölçüde maaş alabilmektedir. Minimum ücretin azıcık üstüne dahi personel çalıştıran işletmeler olduğu gibi personellerine yüksek maaş veren müessesesel işletmeler de bulunur. Ancak çok para kazanmak isteyen, emeklerinin karşılığını almak isteyen personeller kendilerini geliştirerek beynelmilel şirketlere yönelmektedir.