Müşavir Maaşı

tarafından
187
Müşavir Maaşı

3568 rakamlı yasalar kapsamında firmaların muhasebe operasyonlarını doğru ve usule uygun bir biçimde idaremesini, sorgulanmasını sağlayan ve gerektiği vaziyetlerde şirkete veya fotoğrafı makamlara mevzuatın uygunluğunu gösteren dokümanları sunmakla mükellef bir iş grubudur.

Mali Müşavir Nasıl Olunur ?

Mali müşavirin olan şahıslar firma, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe, hukuk gibi kısımları tamamlamış olan bireylerdir. Bir ekip imtihanlara girmeye hak kazanarak zaferli olmuş şahıslar staj süreçlerinin bitiminden sonra mali müşavir olurlar. 10 yıl vazifesini yapıp özgür muhasebeci mali müşavir yine imtihana girerler. Bu imtihanda da zaferli olan şahıslar Ymuhakkaklı mali müşavir YMM olurlar.

Ymuhakkaklı mali müşavirler ofis civarında oturarak işlerini yürütürler. Şahıs çalışırken zaman zaman firma sahipleri, Maliye Bakanlığı personelleri ve meslektaşları ile etkileşim halinde olurlar.

Mali müşavir özgür ve ya antlı olmasına göre değişik vazifeler yapabilirler. Fakat genel olarak yaptıkları vazifeleri listeleyecek olursak;

 • Bir şirketin genel kazanç ve gider gidişatını deftere kaydolmak,
 • Şirketin bordro hizmeti vermesi halinde SGK beyanlarını çıkarmak,
 • Yükümlü olduğu ödenti beyanlarında bulunmak,
 • Firmaların lüzumu olan muhasebe altyapısını oluşturmak,
 • Adres farklılığı, faaliyet farklılığı gibi işleri yapmak,
 • Evraklara katlanarak teftiş yapmak, mali tablo hazırlamak ve rapor çıkarmak,
 • Özel müesseselerin Sgk ile ilişkilerinin doğru bir biçimde ilerlemesini sağlamak,
 • Ödenti Yönetimsel Duruşmaları ve adli yargıda alanının uzmanlığına lüzum dinlenen mevzuda bilirkişi olmak,
 • Ödenti dairesi ile firma ya da şahıslar arasında uzlaşma gerektiren ceza-i operasyon gibi noktalarda tahkimi üstlenmektir.

Ayrıca Ymuhakkaklı Mali Müşavir YYM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’den değişik olarak rastgele bir defter yakalamakla mükellef değildir. Bir muhasebe bürosuda açamaz ve ya hazır bulunan bir yere ortak olamaz.

Mali müşavirin olan şahıslar firma, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe, hukuk gibi kısımları tamamlamış olan bireylerdir. Bir ekip imtihanlara girmeye hak kazanarak zaferli olmuş şahıslar staj süreçlerinin bitiminden sonra mali müşavir olurlar. 10 yıl vazifesini yapıp özgür muhasebeci mali müşavir yine imtihana girerler. Bu imtihanda da zaferli olan şahıslar Ymuhakkaklı mali müşavir YMM olurlar.

Ymuhakkaklı mali müşavirler ofis civarında oturarak işlerini yürütürler. Şahıs çalışırken zaman zaman firma sahipleri, Maliye Bakanlığı personelleri ve meslektaşları ile etkileşim halinde olurlar.

Mali müşavir özgür veya antlı olmasına göre değişik vazifeler yapabilirler. Fakat genel olarak yaptıkları vazifeleri listeleyecek olursak;

 • Bir şirketin genel kazanç ve gider gidişatını deftere kaydolmak,
 • Şirketin bordro hizmeti vermesi halinde SGK beyanlarını çıkarmak,
 • Yükümlü olduğu ödenti beyanlarında bulunmak,
 • Firmaların lüzumu olan muhasebe altyapısını oluşturmak,
 • Adres farklılığı, faaliyet farklılığı gibi işleri yapmak,
 • Evraklara katlanarak teftiş yapmak, mali tablo hazırlamak ve rapor çıkarmak,
 • Özel müesseselerin Sgk ile ilişkilerinin doğru bir biçimde ilerlemesini sağlamak,
 • Ödenti Yönetimsel Duruşmaları ve adli yargıda alanının uzmanlığına lüzum dinlenen mevzuda bilirkişi olmak,
 • Ödenti dairesi ile firma ya da şahıslar arasında uzlaşma gerektiren ceza-i operasyon gibi noktalarda tahkimi üstlenmektir.

Ayrıca antlı mali müşavirler, özgür muhasebeci mali müşavirler gibi rastgele bir defter yakalama lüzumluluğu yoktur. Ayrıca bir muhasebe ofisi açamazlar ya da halihazırda var olan bir yere ortaklık yapamazlar.

Mali Müşavirin Hangi Programları Öğrenmesi Gerekir ?

Mali müşavir olmak isteyen bireylerin muhasebe programlarını kesinlikle iyi derecede kullanabiliyor olması gerekir. Artık bir hayli iş elektronik etraflarda daha süratli ve basit bir biçimde yapılabilmekte. Böylece yalnızca mali müşavir adaylarının değil, mali müşavir olarak çalışan şahısların da yükünü eksiltiyor. Logo İşbaşı’nın ön muhasebe programı da mali müşavir adayları ve ve mali müşavir olarak çalışan iş sahipleri için büyük basitlikler sunuyor.

Kısaca mali müşavirlerin bilgisayar, hesap cihazı, legal defterler, fişler, tebliğler gibi malzemeler kullandığını söyleyebiliriz

Genel Görevleri Nelerdir ?

 • Mali müşavir bir şirketin kazanç ve giderlerini alakalı defterlere doğru kayıt etmekle mükelleftir.
 • Mali müşavir şirketin beyan etmekle mükellef olduğu Katma Değer VergisiKatma Değer Ödentisi, Müesseseler Ödentisi gibi lüzumlu tüm tebliğleri tertip edip imzalamalıdır.
 • Talep edildiği gidişatta mali müşavir evraklara dayalı olarak tahlil ve teftiş yapar.
 • Mali müşavirin vazifelerinden biri de gecikme faizi ve cezalarla alakalı ihtilaf halinde şahıs ve kuruluşlar ismine ödenti daireleri ile uyuşmaktır.
 • Özel müesseselerin Sosyal Sigortalar Müesseseyi SGK ile ilişkilerini tertip etmesi de gerekir.
 • Ödenti Yönet Duruşmaları ve adli yargıda anapara artırımı ve bankalara sunulan bilançoların araştırılması gibi mevzularda bilirkişilik yapmak durumundadır.
1. derece Daire Başkanı Kit Müşavir
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 155 1,736.66 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Görev Tazminatı 8,000 754.81 ₺
Makam Tazminatı 2,000 235.88 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -91.75 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -52.80 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -249.43 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -448.97 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -149.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,956.89 ₺
Kesintiler Toplamı -991.95 ₺
Net Ücret 5,964.94 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,626.42 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,626.42 ₺