Müsteşar Maaşı

tarafından
253
Müsteşar Maaşı
Müsteşar, bakanlıklarda çalışan ve kamu teşkilatının alakalı kısmının bakandan sonra gelen had safha çalışanıdır. Müsteşarlar memur statüsünde çalışır. Bu sebeple de kıdem, izin, tazminat ya da özlük hakları mevzusunda memurlarla aynı haklara sahiptir.

Müsteşarın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Müsteşarlık, bir devlet memurunun erişebileceği had safha mevkidir. Müsteşarlar, alakalı bakan vazife yerinde olmadığında müessesedeki had safha idareyicidir. Müsteşarların vazife ve mesullükleri ise şöyle sıralanır;

  • Mekansal tasarılamalar yapmak,
  • Yapı işleri ile ilgilenmek,
  • Mesleksel hizmetlerin faalliği ve yeterliliğini değerlendirmek,
  • Basın ve milletle ilişkiler faaliyetlerini idaremek,
  • Avrupa Birliği ile ilişkileri tertip etmek,
  • Meşru süreçleri değerlendirmek ve idaremek,
  • Destek hizmetlerini takip etmek,
  • Bütçe ve kaynaklar ile alakalı raporları araştırmak,
  • Baskın teftişler yapmak,
  • Bakanlık ya da müsteşarlık bünyesinde çalışan bireylerin kanunlara ve idaremeliklere uyup uymadığını denetlemek.

Kimler Müsteşar Olabilir?

Müsteşar olmak için özel olarak bir mektep okunması gerekmez. Sadece üniversitelerin bazı kısımlarından mezun olanlar için müsteşar olabilmek daha basittir. Misalin 4 senelik eğitim veren Siyasal Bilgiler ya da İktisadi ve Yönetimsel Bilimler gibi fakültelerinden mezun olup KPSS’den Kamu Personel Seçme Sınavı ceddilmek için yeterli puanı alan ve İçişleri Bakanlığına giren bir birey, uzun zaman çalışıp lüzumlu deneyimi kazandıktan sonra müsteşar olabilir. Aynı biçimde Tıp, Baytarlık ya da Hukuk gibi fakültelerden mezun olan bireyler, Sağlık, Tarım ve Orman ya da Adalet gibi bakanlıkların bünyesinde uzun zaman çalışıp, lüzumlu deneyimi kazandıktan sonra müsteşar olabilir.

1. derece Lisans Mezunu Müsteşar Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 42,600 5,024.23 ₺
Fiyat Göstergesi 79,730 9,403.32 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -1,055.01 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -109.51 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -483.98 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -871.17 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -290.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 14,427.55 ₺
Kesintiler Toplamı -2,809.67 ₺
Net Ücret 11,617.88 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 8,048.17 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 8,048.17 ₺