Müsteşar Yardımcısı Maaşı

tarafından
187
Müsteşar Yardımcısı Maaşı
1. derece Lisans Mezunu – Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 37,050 4,369.66 ₺
Fiyat Göstergesi 69,580 8,206.24 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -890.99 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -95.45 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -446.98 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -804.56 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -268.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 12,575.90 ₺
Kesintiler Toplamı -2,505.98 ₺
Net Ücret 10,069.92 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 6,954.70 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 6,954.70