Mütercim Maaşı

tarafından
181
Mütercim Maaşı

Gşanımızda bir hayli gencin de istediği şey hayallerini süsleyen kısımlardan mezun olduktan sonra yeniden hayallerini süsleyen işlere sahip olmaktır. Ancak cemiyetimizde büyük bir kesimin de maruz kaldığı gibi işsiz kalma fikri kafalarını oldukça kurcalamaktadır. Zira artık kendi ekonomik bağımsızlıklarını elde etme zamanı gelmiştir; bir başka deyişle ise artık sihrime, kendi ayakları üzerinde durma zamanı gelmiştir.

Gelecek evhamlarının her an böylesine peşinde olduğu gençler ise son yarıyıllarda daha çok arz gören işlere sahip olmayı isteme meyli göstermişlerdir. Üniversiteyi tamamlayıp mezun olduklarında uzun bir müddet işsiz kalmak istemeyen gençler profesyonel iş dünyasında yoğun olarak arz gören işlere yönelirler. Bu işlerden biri de mütercim- çevirmenliktırMütercim- çevirmenler, değişik bir hayli yabancı dil arasında tercüme yapan, değişik kültürlerin dilleriyle aramızda köprü kuran kişilerdir.

Mütercim Tercüman olarak da adlandırılan mütercim- çevirmenler yazılı veya laflı olarak değişik dillerden kendi ana dillerine tercüme yaparlar. Yazılı tercüme yapan tercümanlar mütercim, laflı tercüme yapan tercümanlar ise çevirmen olarak adlandırılırlar. Üniversitelerin alakalı kısımlarından mezun olan gençler tercüman olarak adlandırılırlar. Bu kısımlardan mezun olan gençlerin önlerinde iki alternatif vardır: Kamu ya da özel sektör. Gelin sizinle bu alternatifleri ayrıntılı olarak inceleyelim.

KAMU SEKTÖRÜ

Mütercim – çevirmenlik kısımlarından mezun olan gençler kamu sektörüne yönelebilirler. Kamu sektöründe Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tasarılama Teşkilatı, MİT, büyük elçilikler, konsolosluklar, müsteşarlıklar, bankalar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Haber Ajansı gibi öbür bir hayli kamu müessesesinde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda KPSS’ye girdikleri ve yeterli puana eriştikleri takdirde kamu müesseselerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş Çeviri Dairesi öbür kamu müesseselerine tercüme açısından dayanakçı olabilmektedirler. Öbür bir alternatif ise kamu üniversitelerinde akademik kariyer yapmaktır. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’na  ALES girdikten ve yeterli puanı aldıktan sonra akademik alanda kariyerlerine devam edebilirler.

1. derece Lisans Mezunu-B Seviyesinde yabancı dili olan Mütercim Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,000 37.40 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 75 840.32 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -127.45 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -33.60 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -155.08 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -279.14 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -93.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,427.45 ₺
Kesintiler Toplamı -688.27 ₺
Net Fiyat 3,739.18 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,864.43 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,864.43 ₺