Nöbet ve İcap Nöbeti Ücretleri 2020 Ne Kadar?

tarafından
69
Nöbet ve İcap Nöbeti Ücretleri 2020 Ne Kadar?

Sıhhat hizmeti 7 gün 24 saat kavrayışıyla sene süresince aralıksız verilmesi gereken hizmetlerdendir. Zira insanların sıhhat hizmeti almaya her an lüzumu olabilir. Bu sebeple sıhhat hizmetlerinin verildiği devlet ve özel sektör müessese ve kuruluşlarında nöbet ve icap nöbeti uygulaması bulunur. Bu sayede kısıtlı rakamda personelle aralıksız sıhhat hizmeti verilebilir. Çalışanlara da nöbet karşılığı emin bir ücret ödenir. Bu sebeple hem sıhhat çalışanı olmak isteyenler, hem sıhhat çalışanları bu mevzuda pek çok sual sorar. Peki nöbet nedir? Ne demek? İcap nöbeti nedir? Ne demek? Nöbet ücreti 2020 ne kadar? İcap nöbeti ücreti 2020 ne kadar?Nöbet Ücreti ve İcap Nöbeti Ücreti Nasıl Hesaplanır? 2020 Nöbet Ücreti Ödenme Koşulları Nelerdir?

Nöbet Nedir? Ne Demek?

Devlette sıhhat hizmeti veren müesseselerde banal mesai saati genellikle sabah 08.00 akşam 17.00 arasındadır. Ancak tüm çalışanların bu istikamette alışması olası değildir. Zira hizmetlerin aralıksız verilmesi koşuldur. Bu sebeple bazı çalışanlar gece yarısına kadar, bazı çalışanlar akşam saatlerinden ertesi gün sabah müddetine kadar çalıştığı müessesede nöbet meblağ. Bu nöbet sayesinde klasik üstü vaziyetler yaşandığında süratli biçimde müdahale edilir. Her an misyona hazır olan personeller ile hiçbir vaziyete hazırlıksız yakalanılmaz.

İcap Nöbeti Nedir? Ne Demek?

Nöbet uygulamasında personeller çalıştıkları müessesede beklerken icap nöbetinde ise çalışan evinde bulunmaktadır. İcap nöbeti uygulaması, bireyin dükkanında beklemesini değil, mümkün bir gidişatta çalıştığı müesseseye gitmesi gerektiğini ifade eder. Başka Bir Deyişle icap nöbeti yakalayan birey gerektiğinde sağlık kurumunda, müessesede nöbet yakalayan çalışanın dayanağına koşmaktadır. Genellikle bu şahıslar bir çağrıyla misyona davet edilir. 4/B sıhhat personellerinin yakaladığı icap nöbetleri sevinci değil aksine lüzumlu bir uygulamadır. Bu nöbeti genellikle çalışmasına en çok lüzum dinlenen alanlarda vazifeli personeller meblağ. Ayrıca icap nöbet ücreti, nöbet ücretinden daha düşüktür.

Nöbet Ücreti 2020 Ne Kadar?

Yeni seneyle beraber nöbet ücreti de arkasıydı. Nöbet vaktinin izinle karşılanmadığı her saati için 657 rakamlı yasadaki gösterge sayısının aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunan ölçüde nöbet ücreti ödenir. Ancak acil servislerde, ambulanslarda, ameliyathanelerde yakalanan nöbetlerde ödemeler %50 daha fazla yapılır. Dini bayramlarda da %20 daha fazla ödeme yapılır.

Nöbet ücreti alabilmek için memurun aralıksız en az 6 saat nöbet yakalaması gerekir. Aile sıhhati ve cemiyet sıhhati merkezlerinde ise ayda en çok 60 saat için, öteki misyon bölgelerinde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti verilmektedir. İşte nöbet ücretleri 2020;

Eğitim vazifelisi, başasistan, uzman doktor 2020 senesinde yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sıhhat hizmetlerinde 4 bin 240 TL, aile sıhhati ve cemiyet sıhhati merkezlerinde 1305 TL, öteki yerlerde 2 bin 827 TL nöbet ücreti almaktadır.

Doktor, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat kararlarında uzmanlık evrakı alan doktor dışı çalışan, aynı dallarda doktora alanlar 2020 senesinde yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sıhhat hizmetlerinde 3 bin 816 TL, aile sıhhati ve cemiyet sıhhati merkezlerinde 1174 TL, öteki yerlerde 2 bin 544  TL nöbet ücreti almaktadır.

Diş doktoru ve eczacılar 2020 senesinde yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sıhhat hizmetlerinde 3 bin 392 TL, aile sıhhati ve cemiyet sıhhati merkezlerinde 1044 TL, öteki yerlerde 2 bin 261 TL nöbet ücreti almaktadır.

Mesleksel yükseköğrenim görmüş sıhhat personeli 2020 senesinde yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sıhhat hizmetlerinde 2 bin 544 TL, aile sıhhati ve cemiyet sıhhati merkezlerinde 783 TL, öteki yerlerde 1696 TL nöbet ücreti almaktadır.

Lise dengi mesleksel öğrenim görmüş sıhhat personeli 2020 senesinde yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sıhhat hizmetlerinde 2 bin 120 TL, aile sıhhati ve cemiyet sıhhati merkezlerinde 652 TL, öteki yerlerde 1413 TL nöbet ücreti almaktadır.

Sıhhat alanındaki öteki personeller 2020 senesinde yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sıhhat hizmetlerinde 1555 TL, aile sıhhati ve cemiyet sıhhati merkezlerinde 478 TL, öteki yerlerde 1036 TL nöbet ücreti almaktadır.

İcap Nöbeti Ücreti 2020 Ne Kadar?

Bu uygulama kapsamında da personellere bleirli bir ücret ödenmektedir. Ancak icap nöbet ücreti, nöbet ücretinden daha az ödenir. Ödenen ücret takribî %40’tır. İcap nöbeti ödenmesi için de aralıksız 12 saat nöbet yakalanması gerekir. Bir personel en fazla ayda 120 saat için ücret alabilir.

Eğitim vazifelisi, başasistan, uzman doktor 2020 senesinde 1044 TL’ye kadar icap nöbet ücreti alır.

Doktor, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat kararlarına göre uzmanlık evrakı alan doktor dışı personel, aynı dallarda doktora evrakı alanlar 2020 senesinde 939 TL ücret alır.

Diş doktoru ve eczacılar 2020’de 835 TL’ye kadar ücret alır.

Mesleksel yükseköğrenim görmüş sıhhat personeli 626 TL’ye kadar ücret alır.

Lise dengi mesleksel öğrenim görmüş sıhhat personeli 522 TL’ye kadar ücret alır.

Sıhhat alanında çalışan öteki personeller 383 TL’ye dek ödeme alabilir.

2020 Nöbet Ücreti Ödenme Koşulları Nelerdir?

Nöbet ve icap nöbet ücreti alabilmek için memurların bazı koşulları yerine getirmeleri gerekir. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde memurların ödeme almaları olanaksız hale kazanç. Peki nebir bu koşullar?

Nöbet ücreti ödenebilmesi için aralıksız olarak en az 6 saat nöbet yakalanması gerekir.

Aile ve cemiyet sıhhati merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ödeme yapılır.

Öteki sıhhat alanlarında ise üst hudut 130 saattir.

İcap nöbet ücreti ödenmesi için aralıksız olarak en az 12 saat icap nöbeti tutulmalıdır.

Ayrıca personellere icap nöbet ödemesi aylık en fazla 120 sat için yapılır.