Nüfus Müdürü Maaşları

tarafından
473
Nüfus Müdürü Maaşları

aGörev çerçevesi içerisindeki popülasyon, yurttaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde muntazam bir şekilde yürütmek.
b Popülasyon hadiselerine ait zabıtların tertip edilmesi, kanunlara uygun biçimde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesini ait iş ve operasyonları yapmak.
c Görev çerçevesindeki popülasyon vakalarını izleyip kütüklere     geçirilmesini sağlayıcı temkinleri almak.
ç Cezai kavuşturmayı gerektiren halleri ve salt butlanla malul olan ya da kanuni biçimleri uyulmaksızın yapılmış konutlulukları o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek.
d Bu talimatta tanımlanan temellere göre kayıt misali veya bilgi vermek.
e Devletimizin taraf olduğu Halklar arası kontratları uygulamak.
fPopülasyon Müdürlüğünün teftişine ait raporları değerlendirerek lüzumlu operasyonları mevzuata uygun bir şekilde, zamanında yapmak.
g Popülasyon, yurttaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha aktif ve bereketli bir biçimde yürütülmesi için milletle ilişkiler tertip etmek ve ulusun bu hizmetlere katkısını sağlamak emeliyle lüzumlu teşebbüslerde bulunmak.
ğ Popülasyon cüzdanı ve halklar arası aile cüzdanı tertip etmek.
h Yasalarla verilen değişik misyonları yapmak.

Popülasyon Müdürünün Görevleri:

aHizmetlerin kanunlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
bPopülasyon Kütüklerinin muntazam bir biçimde yakalanmasını, aktüelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, zabıt ve destek dokümanlarını onaylamak.
cPopülasyon Müdürlüğünü temsilen duruşmalarda bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek, fotoğrafı heyetlere katılmak.
çAskerlik yoklamalarında hazır bulunmak veya yerine bir memur görevlendirmek,
d Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve sorgulamak,
e Teftiş raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak,
f Kendisine bağlı personelin ceddilme ve yükselmelerine ait önerilerde bulunmak,
g Personele yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için öneride bulunmak
ğ Popülasyon, yurttaşlık ve evlendirme hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak.

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Popülasyon Müdürü Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,100 41.14 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -113.89 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -43.41 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -188.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -339.64 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -113.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,719.68 ₺
Kesintiler Toplamı -798.63 ₺
Net Ücret 4,921.05 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,774.05 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,774.05 ₺