Öğretim Görevlisi Maaşı

tarafından
217
Öğretim Görevlisi Maaşı
Öğretim vazifelisi, fakülte kısım başkanı tarafından tahsis edilen alanlarda lisans seviyesinde ders vermekle sorumludur.

Öğretim Görevlisinin Sorumlulukları Nedir?

Bir uzmanlık alanı dahilinde öğretim, araştırma ve yönetimsel vazifeleri üstlenmek üzere üniversiteler ve yükseköğretim müesseseleri tarafından istihdam edilen öğretim misyonlusunun mesullükleri şunlardır;

 • Sorumlu olduğu lisans derslerini hazırlamak ve yürütmek,
 • Yüksek nitelikli bir müfredatın geliştirilmesine, tasarlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak,
 • Öğrenim materyallerinin geliştirilmesine dayanakçı olmak, çalışma tasarıları hazırlamak,
 • Talebe ilerlemesini, zaferini ve katılımını izlemek üzere kayıt yakalamak,
 • Araştırma neticelerini paylaşmayı, kısım içi ve dışı disiplinlerarası işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen kısım seminerlerine katılmak,
 • Talebe ödevlerini, sınamaları, imtihanları hazırlamak, gerektiğinde akademik performansa müteveccih birebir geri bildirim sağlamak,
 • Departman veya fakülte çapındaki çalışma gruplarına istenen biçimde katkıda bulunmak,
 • Yazı ve öbür bilimsel yayınları kaleme almak,
 • Öbür akademik personel azaları ile kısım ve fakülte buluşmalarına katılmak,
 • Mesleksel gelişimi sürdürmek

Öğretim Görevlisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Öğretim vazifelisi olmak için, lisans mezuniyetinin ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına ALES girme koşulu bulunmaktadır. Sınavda galibiyet sağlanmasının ardından, misyon alınmak istenen üniversite tarafından tertip edilen laflı görüşmeye girmek gerekmektedir.

Öğretim Görevlisinin Kaliteleri Nelerdir?

 • Uzmanlığa sahip olunan araştırma alanına müteveccih isteğe sahip olmak ve bu isteği talebelere aktarma marifeti göstermek,
 • Yayınlanan araştırmaları analiz, akademik konferanslara ve seminerlere katılmaya istekli olmak,
 • Özgün fikir üretebilme ve inceleyebilme marifetine sahip olmak,
 • Muhteşem laflı ve yazılı irtibat kabiliyeti sergilemek,
 • Hem kendi araştırma maksatları hem de kısmın emellerine erişmek için bağımsız olarak veya ekibin bir parçası olarak çalışabilmek
1. derece Lisans Mezunu Öğretim Görevlisi Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Ek Ödeme 66 739.48 ₺
Üniversite Tahsisatı 130 % 1,456.55 ₺
Yükseköğretim Tazminatı 115 % 1,288.49 ₺
Eğitim Öğretim Tahsisatı 93.37 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -130.20 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -45.57 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -194.15 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -349.46 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -116.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,004.24 ₺
Kesintiler Toplamı -835.38 ₺
Net Ücret 5,168.86 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,882.75 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,882.75 ₺